Turpeesta eroon ?

Hiilikielto < — > turvekielto ; olisiko opittavaa muiden virheistä ?  

Antti Lehtniemi   15.9.2020

Lukemisen arvoinen esitys US-puheenvuorossa energia-alan osaajalta. Tämä sopii erittäin hyvin juuri käytävään budjettikeskusteluun ja hallitusohjelmien täytäntöönpanoon.

— — —

http://ekqvist.puheenvuoro.uusisuomi.fi/270476-hiilivoimasta-luopuminen-tulee-kalliiksi

”Puupolttoaineilla on tyypillistä, että biomassa poltetaan lähellä tuotantopaikkoja. Tuotantoketjut pitäisi olla kunnossa. Tämä ja toimijoiden epävarmana pitäminen nykyisen hallituksen toimista johtuen johtaa tilanteeseen, että olisimme tässä mittakaavassa biomassan tuonnista riippuvaisia.”
— Hiilen tuonti lopetetaan, pellettien tuonti aloitetaan. Pellettien energiatiheys (MJ/kg) on paljon alhaisempi kuin kivihiilen, joten tuontivolyymit, varastot ja kustannukset myös suuremmat.
”Päästökaupan suhteen tosiasia on, että jos yksittäinen valtio omilla päästökaupasta erillisillä toimilla alentaa päästöjään päästökauppasektorilla, voidaan muualla vastaavalla määrällä lisätä päästöjä. –> vaikutus kokonaisuuteen nolla.”

— Pellettien tuotantoketjun luontohaitat ja valmistuksen sekä kuljetuksen kustannukset ”unohdetaan” ilmaston pelastusinnossa.
”Pellettipolttoaine nykyisellä Suomen tuotantokapasiteetilla ei riitä [edes] Helsingin tarpeisiin…”

— Entäpä kaikkien Suomen hiilivoimaloiden tarpeisiin? Raju tuonnin lisäys !

— —

Aiemmin on ollut esillä Englannin Drax-voimala (Lähde: ”Vihreä Tyrannia”). Hiilen käyttö lopetettiin, tilalle ostettiin pelletit. Kustannukset, päästöt ja sähkön hinta miltei kolminkertaistuivat. Mukana ei edes ole päästöjä, joita aiheutuu, kun USA:n Etelä-Carolinassa tukkipuita kaadetaan, kuljetetaan pelletointilaitoksille, haketetaan, kuivatetaan, pelletit rahdataan rannikolle ja laivataan Englantiin. Luonnon tuhoutuminen massiivisten hakkuiden vuoksi ei tunnu vihreitä haittaavan. Kivihiiltä olisi ollut kirjaimellisesti Drax-voimalan alapuolella, mutta kun pitää pelastaa ilmasto hiilikiellon avulla …

Toiminnan järkevyys kiteytyy alla olevaan Joanne Novan piirrokseen: