Ilmastonmuutosuutisoinnin käskyt päivitetty

25.8.2023 Antti Lehtniemi

CCNow on muokannut ”ilmastonmuutoksen oikeaoppisen tiedottamisen” ohjelmaansa, joten kotisivun aiempi artikkeli pitää myös päivittää. Aiempi artikkeli on hyvä lukea johdantona uuteen käskykokoelmaan:

https://anttilehtniemi.nettisivu.org/2021/05/07/ilmastouutisoinnin-kymmenen-kaskya-voimassa-jo-eilen/

Uudet ohjeet eivät sisällä sinänsä mitään uutta auringon alla, vain pahemmaksi menevää uutisointia, jota voi hyvällä syyllä kutsua aivopesuksi.

Lähde: https://coveringclimatenow.org/resource/climate-reporting-best-practices/

 1. Tunne yleisösi

Yhä useammat ihmiset ymmärtävät jo, että ilmastonmuutos on todellinen, tapahtuu tässä ajassa ja johtuu nimenomaan ihmisen toiminnasta. Tietämyksen taso vaihtelee kuitenkin suuresti. Niinpä median käyttäjien ilmastonmuutosta koskevien uskomusten ja tunteiden ymmärtäminen auttaa toimittajia laatimaan tarinoita, jotka resonoivat ihmisten uskomusten kanssa edelleen rakentaen ja vahvistaen luottamusta annettuun tietoon. Hakeudu ihmisten pariin. Kuuntele ja tarkkaile, kuinka heidän näkemyksensä muuttuvat, kun heidän altistamisensa ilmastotarinalle voimistuu.

Ohje: ‘Yale Climate Opinion Maps

Ohje:  International Public Opinion on Climate Change

 

 1. Yhdistä ilmastonmuutos uutisiin

Ilmastonmuutos johtuu pääasiassa öljyn, kaasun ja hiilen polttamisesta. Se lisää äärimmäisiä lämpöaaltoja, kuivuutta, myrskyjä ja merenpinnan nousua. Nämä tärkeät tosiasiat kuitenkin usein puuttuvat monista uutiskirjeistä, mikä antaa yleisölle väärää tietoa. Siksi ilmastoyhteyden kytkeminen – sekä ilmastonmuutoksen syihin että seurauksiin – kaikkeen uutisointiin on välttämätöntä. Tämän ei tarvitse häiritä itse uutisen sanomaa. Jo muutama hyvin valittu sana tai lause riittää.

Ohje: ‘Your Guide to Making the Climate Connection

 

 1. Muista aina hehkuttaa ilmastonmuutoksen sanomaa jokaisella kertomuksellasi

Ilmastonmuutos on aikamme ratkaiseva tarina. Nousevat globaalit lämpötilat vaikuttavat kaikkeen, myös yhteiskuntaan hallitusvaaleista ja yritysten päätöksistä sosiaalisiin tekijöihin. Hyvä journalismi ei siis saa rajoittaa ilmastouutisointiaan pelkkään tieteen tai sääennusteen hehkutukseen. Riippumatta siitä, mikä erikoisalasi on – politiikka, liike-elämä, terveys, asuminen, koulutus, ruoka, kansallinen turvallisuus, viihde, urheilu tai muu – kaikkien uutisten vahvaa ilmastoyhteyttä on aina korostettava.

Ohje:  ‘Covering Climate Across Beats

 

 1. Tee jokaisesta kertomuksesta ihmisläheinen ja paikallinen

Ilmastonmuutos on valtava, globaali tarina, mutta pohjimmiltaan se on tarina tavallisista ihmisistä ja heidän jokapäiväisestä elämästään. Ihmiset haluavat uutisilta kattavuutta, joka heijastaa tätä, mukaan lukien heidän omakohtaiset näkökulmansa siitä, miten he kokevat ilmastonmuutoksen ja mitä he voivat tehdä sille. Koska ilmastonmuutos ilmenee eri tavoin eri paikoissa, on erittäin tärkeää, että raportointi valaisee myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia paikallistasolla.

 

 1. Keskity korostamaan ilmasto-oikeutta

Syrjäytyneet ja etniset ryhmät kärsivät yleensä ensimmäisinä ja pahiten helleaalloista, tulvista ja muista ilmastovaikutuksista. Kuitenkin heidän äänensä ja tarinansa jäävät usein pois uutisista. Hyvä ilmastoraportointi korostaa heidän vaikeuksiaan ja tunnustaa, että he ovat ilmastotaistelun edelläkävijöitä. Etenkin alkuperäiskansat ovat olleet ympäristön suojelijoita ikimuistoisista ajoista, joten heidän näkemyksensä ovat ratkaisevan tärkeitä ilmastonmuutoksen uutisoinnissa.

Ohje: ‘Climate Justice Reporting Guide

 

 1. Tunne tiede, mutta puhu ja kirjoita kuin tavallinen kadun kansalainen

Toimittajien tulee tuntea laatimansa tarinan ilmastotieteen perusteet, mutta heidän on vältettävä ammattikieltä, joka on suuren yleisön käsityskyvyn yläpuolella. Tarkka, yksinkertainen ja selkeä kieli saa varmimmin yhteyden yleisöön: Korvaa esimerkiksi sana ”biologinen monimuotoisuus” sanoilla ”villieläimet” tai ”luonto”.

Ohje: ‘Climate Science 101

 

 1. Kerro koko tarina, myös ratkaisukeinot

Hyvä ilmastoraportointi sisältää ratkaisut, ei vain ongelmaa. Keskittyminen negatiivisiin asioihin ei ainoastaan jätä yleisöä hämmentyneeksi ja saa heidät hylkäämään uutisen, vaan se myös vääristää todellisuutta. Tosiasia on, että ilmastonmuutokseen on monia ratkaisuja, ei vain teknisiä, kuten tuuli- ja aurinkoenergiaa, vaan myös poliittisia, taloudellisia ja kulttuurisia ratkaisuja. Hyvien ratkaisujen raportointi ei ole aktivismia tai mainoshumppaa. Pikemminkin näin annetaan yleisölle ja päättäjille tietoa siitä, mitkä niistä toimivat ja mitkä eivät.

Ohje: Climate Solutions Reporting Guide

 

 1. Varo ja vältä viherpesua

Yritykset ja hallitukset ovat aktivoituneet vaatien ympäristötietoisia käytäntöjä. ”Vihreät lupaukset” saattavat olla vain naamioituja markkinointikampanjoita, jotka hämärtävät normaalia liiketoimintaa. Suhtaudu reilusti mutta skeptisesti suuriin lupauksiin ”kestävien” tuotteiden ja ”nollapäästöjen” suhteen, erityisesti jos ne tulevat yrityksiltä, jotka ovat historiallisesti olleet tässä suhteessa ongelmallisia.

 

 1. Kohtele aktivisteja objektiivisena tietolähteenä

 Joissakin mediataloissa luullaan, että aktivismin käsitteleminen uutisissa on itsessään jo aktivismia tai puolueellisuutta. Tämä ajattelutapa ansaitsee toisen tarkastelukulman. Protestin, äänestäjien rekisteröintitapahtuman tai vastaavan toiminnan kuvaaminen ei tee toimittajasta aktivistia sen enempää kuin jalkapallo-ottelun kuvaaminen pelaajaa. Toimittajien tulisi kohdella aktivisteja uutisten tekijöinä, pitää heitä vastuuta kantavina kansalaisina ja kattaa uutisoinnissa heidät tarkasti ja oikeudenmukaisesti, aivan samoin kuin tehdään valtion ja yritysten virkamiehille.

 

 1. Älä hermostu äläkä kiihdy

Ilmastoaiheeseen voi tulla yllättäen monimutkaisia uusia asioita ja näkökulmia. Siksi toimittajien tulee olla erityisen varovaisia, etteivät he lankea ylilyönteihin ja pöyristelyyn. Tiedämme, että poliitikoilla, toimitusjohtajilla ja muilla voimakkailla eturyhmillä on aina valmiiksi harjoitettujen aiheiden asialista puhuessaan lehdistölle. (Fossiilisten polttoaineiden teollisuuden vuosikymmeniä kestänyt ilmastonmuutoksen disinformaation kauppaaminen on tästä räikeä esimerkki). Säilytä tyyneytesi tekemällä kotiläksysi: Tutki esiintyjien aiempia julkisia lausuntoja, kysy riippumattomilta asiantuntijoilta, missä totuus piilee, äläkä pelkää painaa päälle.

 

 1. Älä missään nimessä anna tilaa toisinajattelijoille eli denialisteille

Tilan antaminen ilmastonmuutosagendan arvostelijoille uutisoinnin ”tasapainottamiseksi” ei ainoastaan johda yleisöä harhaan, vaan se on myös väärää. Nyt vuonna 2023 ei enää ole olemassa yhtään asiallista argumenttia ilmastotieteitä vastaan. Jos siis hyväksytään vallalla oleva tiede, voimakkaan ja nopean toiminnan tarvetta ei voi kiistää. Tarinat tai julkaisut, jotka kiistävät tieteellisen konsensuksen tai pilkkaavat ilmastoaktivismia, eivät kuulu vastuullisen median sivuille. Jos ilmastonmuutoksen kieltämistä ei voida kokonaan välttää uutisoinnissa, eli väite tulee esimerkiksi hallinnon korkeimmilta tasoilta, vastuullinen journalismi tekee selväksi, että tämä lausunto on kiistanalainen ja saattaa perustua vilpilliseen uskoon.

Ohje: ‘It’s Scientists Who Call it a Climate Emergency

 

 1. Valitse tarkoin kertomuksesi kuvat

Kun valitset kuvia ilmastotarinoihin, varmista, että valokuvat edustavat ilmaston lämpenemisen todellisuutta ja käsillä olevaa tarinaa. Esimerkiksi äärimmäisestä kuumuudesta kertoviin tarinoihin on parempi ottaa kuvia henkeään haukkovista ihmisistä jäähdytyskeskuksissa ja ensiavussa kuin ”hauskaa aurinkoisella rannalla” -kuvia aalloissa roiskivista iloisista rantalomailijoista.

 

 1. Huolehdi omasta hyvinvoinnistasi

Ilmastoraportointi voi olla vaikeaa ja raskasta. Äärimmäisistä sääolosuhteista ja muista ilmastovaikutuksista kärsivistä ihmisistä raportointi voi olla traumaattista. Ilmastonmuutoksen epäoikeudenmukaisuuden, synkkien tieteellisten ennusteiden ja riittämättömien hallitusten toimien jatkuva raportoiminen voi johtaa toimittajan loppuun palamiseen, jopa pahempaankin. Siksi vakava varoitus: Pidä huolta itsestäsi. Kun tarvitset tauon, ota se. Kun tarvitset apua, hae sitä.