EU:n päästökauppa uudistuu ja kiristyy – Kiina lisää hiilen käyttöä

Antti Lehtniemi 19.12.2022

YLE:EU pääsi sopuun alueellisen päästökauppajärjestelmän uudistamisesta”

https://yle.fi/a/74-20009250

YLE: ”EU:n päästökauppa uudistuu ilman armoa – ”Viime yönä on päätetty siitä, että saastuttaja maksaa”, sanoo Suomen edustaja.”

https://yle.fi/a/74-20009257

Ydinkohdat: Päästövähennysten tavoite nostetaan 62 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Meriliikenne liitetään suurteollisuuden ja energiantuotannon lisäksi päästökauppaan. Tieliikenteelle ja rakennusten lämmitykselle perustetaan erillinen päästökauppa. Teollisuuden ilmaisista päästöoikeuksista luovutaan. Perustetaan sosiaalinen ilmastorahasto auttamaan heikossa asemassa olevia kotitalouksia ja pienyrityksiä, jotta nämä selviävät päästökaupan hintavaikutuksista.

Analyysi: Missään muualla ei ole asetettu näin kovia, utopistisia tavoitteita. Meriliikenteen mukaan otto iskee Suomen vientiin. Miksi pitää perustaa vielä yksi uusi päällekkäinen päästökauppa? Euroopan ja etenkin Saksan teollisuus liputtaa kaiken aikaa toimintaansa ulos energian hinnan vuoksi, ja ilmaisten päästöoikeuksien poistaminen vielä kiihdyttää suuntausta. Sosiaalinen ilmastorahasto on jatkoa koronarahastolle ja uusi EU-tason vero. Maksajat ja saajat tiedämmekin entuudestaan. Koko asian järjettömyys kiteytyy ilmasto- ja energia-asiantuntijoiden vuosikausien ajan kertomaan tosiasiaan:

”Jotta päästökaupasta (hiilivero) olisi oletettua hyötyä päästöihin, aivan kaikkien maiden, Nauru-saarista Kiinaan, tulee olla mukana täsmälleen samoilla ehdoilla.”

Vain globaali järjestelmä olisi tehokas ja tasapuolinen. Kiina ei ole mukana. Maa on ilmoittanut lisäävänsä hiilivoimaa määrän, mikä on enemmän kuin Saksan koko sähkösektori. Kiinan päästöjen osuus nousee lähivuosina nykyisestä 50 prosentista 66 prosenttiin. Maailman hiilen kulutus saavutti uuden ennätyksen tänä vuonna: kahdeksan miljardia tonnia. Tämän vuoksi EU:n uusilla päästöjen vähennystavoitteilla toteutuessaankaan ei ole mitään merkitystä. Edellisetkään tavoitteet eivät ole toteutuneet eivätkä vähentäneet päästöjä. EU:n mallimaa Saksan sähköntuotannon energialähteiden jakautuma näkyy liitekuvassa. Fossiilisten polttoaineiden osuus on 74 %, joten ovatko päästötavoitteet realistisia Saksankaan suhteen? Vai aikooko Saksa tuhota valtionsa vanhan DDR:n moton tapaan: ”Viimeinen lähtijä sammuttaa valot”.

EU:n päästöpolitiikka tuhoaa Euroopan kilpailukyvyn, talouden ja hyvinvoinnin. Tämä on päättäjien tietoinen valinta, josta heitä on varoitettu aivan päästökaupan ja EU:n vihreän siirtymän alusta alkaen – valitettavasti turhaan! Päästöt eivät vähene, kustannukset kasvavat ja hyvinvointi laskee. Hiilidioksidista puhutaan edelleenkin saasteena! ”Viime yönä on päätetty siitä, että saastuttaja maksaa”, sanoo Suomen edustaja. Hyvin on poliittinen liturgia ja aivopesu mennyt perille, viis fysiikasta, kemiasta, biologiasta ja matematiikasta. Kukaan todellinen luonnon ystävä ja tutkija ei vastusta saasteiden vähentämistä. Mutta hiilidioksidi ei ole saaste, vaan kasvien yhteyttämisen raaka-aineena kaikelle elämälle täysin välttämätön.

Lisää faktatietoa: Lomborg: ”Väärä hälytys”, Epilogi.

” Itse jumalatkin –  taistelevat turhaan –  tyhmyyttä vastaan ”