Ilmastouutisoinnin kymmenen käskyä – voimassa jo eilen …

Vapaat, riippumattomat, objektiivisuuteen pyrkivät mediat ja järjestöt toimittavat uutismateriaalia ja tarkistettuja faktoja, joiden perusteella lukija voi muodostaa oman käsityksen asioista. Usein uutisessa on vielä linkit ja viittaukset lisätiedon lähteisiin, joista kiinnostunut lukija voi hakea materiaalia. Näin itseään totuusmediaksi kutsuva tiedonvälitys kertoo meille asian laita olevan.

Tämä ei valitettavasti pidä paikkaansa ainakaan ilmastouutisoinnin suhteen. Oikeaoppisen (sic!) lehdistön ajatuspaja Covering Climate Now (CCN) on laatinut ”parhaan käytännön” ohjeet, miten median tulee suunnata ja kohdentaa ilmastouutisointinsa. Kun katsoo ajassa taaksepäin, nämä ”kymmenen käskyä” ovat selvästikin olleet käytössä jo pitkään. Nyt ei ole enää tarve salata niitä, vaan asiat tuodaan esille nettisivulla.

CCN:n perustajia ovat Columbia Journalism Review ja The Nation yhteistyössä The Guardianin ja WNYC:n kanssa. Kotisivullaan järjestö opastaa, miten ilmastoasioista tulee ja ei tule uutisoida.

https://coveringclimatenow.org/resource/climate-reporting-best-practices/

Tässä CCN:n ”best practices”-listan ”kymmenen käskyä” ja katekismuksen tapaan mitä-se-on tulkinta:

  1. Sano kyllä tieteelle

Se on: Tosiasioilla ei ole enää kahta vastakkaista puolta. Liian kauan olemme keskittyneet mielipiteisiin puolesta ja vastaan. Nyt on aika sanoa kyllä vain konsensustieteelle ja jättää vastakkaista mieltä olevat huomiotta. Meidän tulee kirjoittaa ilmastonmuutoksesta yhtä selkeästi ja varmasti kuin asian puolella olevat tiedemiehet ovat jo vuosikausien ajan julkaisseet. Poikkeavat mielipiteet tulee leimata vähintään kiistanalaisiksi tai vääräksi tieteeksi.

  1. Käytä termejä Ilmastokriisi ja ilmastohätätila kaikkien aiheiden yhteydessä

Se on: Nämä termit tulee liittää kaikkiin uutisaiheisiin, esimerkiksi liike-elämän, terveydentilan, asumisen, koulutuksen, ravinnon, turvallisuuden, viihteen ja muidenkin aiheiden uutisointiin. Toimittajien tulee aina ja joka yhteydessä korostaa ihmisen osuutta ilmastonmuutoksessa.

  1. Korosta köyhien, värillisten ja alkuperäisasukkaiden kokemuksia ja aktivismia

Se on: Ympäristöoikeus on ilmastouutisoinnin tärkeä osa. Köyhät, värilliset ja alkuperäisasukkaat ovat kärsineet ja tulevat kärsimään eniten ilmaston lämpenemisestä. Siksi on hyvä tuoda esille näiden ryhmien taistelu osana ilmastoagendaa. (Extinction Rebellion, Black Lives Matter jne.)

  1. Älä jankuta ”hän sanoi” – mutta – ”hän sanoi”

Se on: Hallinnon puolella esiintyy puolesta ja vastaan väittelyä. Tähän ei pidä mennä mukaan, sillä silloin kohdan 1. merkitys vähenee. Kun emme mene mukaan koiratappeluun, vaan tuomme esille puhtaan ja selkeän ilmastohätätilan sanoman, saamme enemmän lukijoita puolellemme.

  1. Vältä liiallista tuomion ja kadotuksen sanomaa

Se on: Jos korostamme liikaa tuhoa, moni tavallinen lukija saattaa päätyä ajatukseen, ettei mitään ole enää tehtävissä ja hylkää median. Tuo siksi esille pelastussanomaa: päästöjen vähennys ja muut toimenpiteet. Herättämällä toivoa saat lukijat paremmin pysymään asiamme puolella.

     6. Käytä selkokieltä, yksinkertaista asioita ja termejä

Se on: Tämä on hyväksi todettu ja aina toimiva tiedotuksen menettelytapa. Ilmastoaihe on täynnä lukuja, fysiikkaa, lämpötiloja, miljoonasosia. Nämä sekoittavat ja karkottavat tavallisia lukijoita. Tulee muistaa, että valtaosa mediaa seuraavista ei ole matemaatikkoja tai fyysikkoja. Sen vuoksi pitää käyttää selkokieltä, vertauksia ja jättää lukuarvot ja kaavat pois. Kirjoita uutisiin enemmän ääriolojen havaintoja esimerkiksi metsäpaloista. Kuvat puhuvat puolestaan enemmän kuin lämpötilan mitattu arvo.

     7. Vältä mainitsemasta vilpillisiä viherpesulla kehuvia yrityksiä

Se on: Koska vihreä ideologia on jo edennyt varsin pitkälle, mukaan vankkureihin hyppää myös vapaamatkustajia. Heidät tulee karsia pois, sillä paljastuessaan he heikentävät sanomamme uskottavuutta. Nollapäästöihin pääsyllä kehuviin tulee suhtautua kriittisesti, etenkin jos kyse on suuresta yrityksestä, joka on aiemmin ollut päästöjen suhteen ongelmallinen.

  1. Äärimmäiset sääilmiöt ovat aina hyviä ilmastojuttuja

Se on: Kuvat tulvista, metsäpaloista, hurrikaanien tuhoista ja lumimyrskyistä ovat kultaakin kalliimpia. Toki ne kaikki eivät johdu ilmastonmuutoksesta, mutta kuvat ja ihmisten kertomukset vaikuttavat voimakkaasti lukijaan. Uutisissa ei aina mainita ilmaston muutosta. Meidänkään ei ole hyvä korostaa asiaa liikaa, mutta meidän tulee ainakin antaa vähintään selvä vihje ilmastonmuutoksen osuudesta.

  1. Älä pelkää (alun) vähäistä näkyvyyttä ja klikkauksia

Se on: Ilmastonmuutoksen uutisoinnilla on ollut huono maine sen suhteen, että negatiiviset uutiset vähentävät ”klikkauksia” ja siten median tuloja. Näin on ollut ennen, mutta nyt vuosien työn jälkeen tilanne on toinen. Väestön mielipiteen siirtyminen ja etenkin nuorten mukaan tulo (kiitos koulutuksen painotuksen) ovat muuttaneet tilanteen paljon paremmaksi. Nimenomaan nuorille ilmastonmuutos on usein tärkein asia. Laajempi ja voimakkaampi uutisointi näyttääkin nyt lisäävät mediatalojen tulosta.

  1. Älä herran tähden missään nimessä anna tilaa ilmastodenialisteille

Se on: Olemme päässeet jo niin pitkälle asiassamme, ettei meillä ole enää mitään tarvetta ottaa esille epäileviä, kriittisiä uutisia tai kommentteja. Valtavirta on jo puolellamme. Kun virallinen konsensustiede on nyt vallassa, voimme hyväksyä nopeat ja voimaperäiset toimet toisin ajattelevien hiljentämiseksi. Toimitukset, jotka poikkeavat kohdan 1. tieteellisestä näkemyksestä tai asettavat ilmastoaktivismin naurun alaiseksi, eivät kuulu vakavasti otettavan median joukkoon.

CCN:n perustajat olivat yllä. Jäsenistö on hämmästyttävän kattava. Päätarkoitus näyttää olevan uutisten värittäminen ja painotus ”oikeaan” suuntaan. Objektiivinen, monipuolinen ja kriittinen tapa on hylätty. Olemme siis varsin pitkällä orwellilaisessa maailmassa. Ellei internetiä olisi, ilmastoaiheen paperijulkaisut olisi kirjan ”1984” tapaan painettu jo moneen kertaan uusiksi. Ei ole myöskään ihme, että todellista kriittistä tieteellistä tutkimustyötä tekevät, kitsaasti apurahoja saavat tutkijat joutuvat turvautumaan omiin tai vapaisiin blogeihin saadakseen tuloksensa julkisuuteen. Toki valtamedia julistaa nämä valemediaksi, kun näiltä julkaisuilta puuttuu vertaisarviointi (lue: kaveriarviointi).

Alle on koottu CCN:n kotisivulta tärkeimmät mukana olevat mediat. Tulee huomata, että tiedon välitys haarautuu: nämä suuret toimittavat ”tietonsa” pienemmille, joten verkosto on huomattavan laaja.

* Yli 460 osakkaan joukossa ovat eräät kaikkein suurimmista uutisalan mediataloista samoin kuin pienimmistä, sillä tämä ilmastonmuutoksen tarina tarvitsee kaikkien työtä. Esimerkiksi:

* Reuters

* Bloomberg

* AFP

Nämä toimittavat sisältöä tuhansille muille uutistaloille. Yhteistyökumppaneitamme ovat myös:

* CBS News

* NBC

* MSNBC News

* Noticias Telemundo

* PBS NewsHour

* Univision

* Al Jazeera

Mukana ovat myös:

* useimmat USA:n suurimmista julkisista radioasemista

* monet eturivin sanomalehdet ja TV-kanavat Amerikoissa, Euroopassa ja Aasiassa

Samoin yhteistyössä on mukana useita aikakauslehtiä ja tiedejulkaisuja, esimerkiksi:

* Nature

* Scientific American

* Rolling Stone

* HuffPost

* Teen Vogue

* Mother Jones

— — —