Tuuliturbiinitkin tarvitsevat verkkosähköä ja voiteluaineita

Antti Lehtniemi 12.2.2023

Tuuliturbiinit tarvitsevat jatkuvasti sähköä toimiakseen ja ollakseen valmiina käynnistymään tyynien ajanjaksojen ja huoltojen jälkeen. Varavoima (verkkosähkö) on välttämätöntä etenkin kylminä ja heikkotuulisina aikoina. Voimalat tarvitsevat myös perinteisiä fossiilisia voiteluaineita, jäähdytysnesteitä ja erikoiskemikaaleja. Mainoksien mielikuva ilmaista sähköä tuottavista puhtaista ja saasteettomista, fossiilivapaista pikkulasten ”vappuväkkäröistä” on siksi väärä. Aloitetaan tuulivoimaloiden omalla sähköntarpeella.

http://www.aweo.org/windconsumption.html

Lista tuulivoimaloiden sähköntarpeesta löytyy yllä olevasta linkistä. Alla on sen kiteytys:

Nasellin suuntaus vastatuuleen: horisontaalisen kannatuslaakerin tulee kestää jopa yli 250 tonnin paino ja kääntösuuntaa pitää vaihtaa edestakaisin, etteivät sähkökaapelit (alas matkaa +200m) kierry ja katkea. Lapakulmien säätömoottorit: kovalla tuulella ja myrskyllä lavat käännetään nollakulmaan vaurioiden estämiseksi, samoin huoltojen ajaksi. Lentovalot. Säätö- ja mittaelektroniikka. Etäyhteydet. Datan keruu. Valvontakamerat. Lapojen lämmitys jäätävissä olosuhteissa saattaa kuluttaa sähköä määrän, joka on 10% – 20% voimalan nimellistehosta: yli 100m mittaisissa lavoissa on paljon lämmitettävää pintaa. Nasellin laitteiden lämmitys ja kosteudenpoisto (oikosulut) kostean, kylmän ja tyynen sään aikana. Öljyjen (etenkin vaihteisto) lämmitys. Öljypumput. Generaattorin ja muuntajan jäähdytysnestepumput. Hydraulisen siipijarrun mekaniikka (myrsky- ja huoltolukitus). Tyristorisäätimet: jopa 2% välitetystä energiasta kuluu järeissä tyristoreissa. Generaattorin (staattorin/roottorin: tyypistä riippuen) magnetisointi tarvitsee jatkuvaa virtaa. Generaattorin käyttö moottorina tai erillinen pyöritysmoottori tyynen sään aikoina.

Lavat ja napa painavat jopa yli 50 tonnia. Akselin varsin lyhyellä matkalla olevat laakerit joutuvat kannattamaan tämän massan. Pysähtyneen voimalan laakerien painaumien vaara (brinelling) on ilmeinen. Pyörityksellä estetään laakerien muuttumista epäkeskoiksi. Laakerivauriot ovat yleisin tulipalojen syy. Mitä suurempia tuulivoimaloita rakennetaan, sitä suuremmiksi rakenteelliset ongelmat muodostuvat. Olemme lukeneet uutisista, kuinka suurimpia voimaloita on hajonnut jo toimintansa alussa. Meilläkin näkee hyvin hitaasti pyöriviä, ulkoisen sähkön varassa toimivia tuulivoimaloita: ne eivät tuota vaan kuluttavat sähköä. Verkkosähkön katkojen varalle on pakko ottaa varavoimaksi vanha, varma ja luotettava fossiilisilla tuotettu sähkö: dieselaggregaatit.

Sitten on hyvä siirtyä tuulivoimaloille välttämättömien voitelu- ja jäähdytysaineiden pariin. Aiemmassa kirjoituksessa kerrottiin tuulivoiman öljyisestä todellisuudesta.

https://anttilehtniemi.nettisivu.org/2022/08/29/puhtaan-tuulivoiman-oljyn-tahrima-todellisuus/

Netistä on vaikea löytää yksityiskohtaisia tietoja tuulivoimaloiden voiteluaineiden ja nesteiden määristä. Kovalla haulla löytyi varsin asiantunteva seloste. Tietojen antajan täytyy olla ”sisäpiirin” (entistä?) väkeä, joten jätetään linkki lähdesuojan vuoksi pois. Alla on lista nykyaikaisen tuuliturbiinin tarvitsemista aineista. Näitä aineita pitää lisätä ja vaihtaa aivan samoin kuin auton huollossa. Siinä on yksi lisäongelma ”fossiilivapaalle” sähköntuotannolle, sillä listan aineiden toimittaminen 200 metrin korkeuteen ei ole halpaa puuhaa etenkään merialueella.

Yksi 10MW tuuliturbiinin naselli pitää sisällään alla olevat aineet

Nykyisen tuulivoimaryntäyksen alla on hyvä tietää, että esimerkiksi Englannin tuuliturbiineista 83 prosenttia on ulkomaisten tahojen omistuksessa. Meille on tulossa useita ulkomaalaisia yrityksiä, joiden taustaa on vaikea selvittää. Ne tekevät maanomistajille ”edullisia” tarjouksia pitkäaikaisilla, epäselvillä sopimuksilla. MOT-ohjelma  7.2.2023 kertoi asiasta. Vastuukysymykset, sähkön siirtomyynti eniten maksaville, verojen välttäminen veroparatiisien avulla ja purkutöiden ja entisöinnin jääminen veronmaksajien piikkiin eivät ole pelkkää kuvitelmaa.