Maailman suurin merituulipuisto raskaasti tappiollinen

Antti Lehtniemi 20.11.2021

https://www.netzerowatch.com/worlds-largest-offshore-wind-farm-unprofitable-government-funded-report-confirms/

Lontoossa marraskuun 20. päivänä julkaistu Norjan hallituksen raportti  on asettanut kyseenalaiseksi pääministeri Boris Johnsonin parlamentissa esittämän  väitteen , että merituulipuistojen kustannukset ovat laskeneet 70 prosenttia vuosikymmenessä. Raportti vahvistaa, että Britannian uusimmat merituulipuistot toimivat edelleen raskaiden pääomakustannusten kuormittamina. Raportin laatijat totesivat, että rakenteilla olevat Doggermatalikon tuulipuistot ovat kannattamattomia ja käytännössä täysin arvottomia niiden reaaliarvon ollessa jo nyt miljardi puntaa miinuksella.

On merkille pantavaa, että tuulivoimayritykset eivät ole kiistäneet raportin sanomaa.

Raportin sanoma on kuitenkin vain pieni näkyvä huippu kannattamattomien merituulipuistojen jäävuoresta. Näistä vihreistä investoinneista on tulossa merkittäviä tappioita muun muassa uusiutuvaan energiaan sijoittaneille eläkesäätiöille. Raportti vahvistaa GWPF:n ja muiden lähteiden [1-5] julkaisemat havainnot, joiden mukaan merituulipuistojen kustannukset ovat hyvin suuret ja että ne laskevat, jos laskevat, parhaimmillaankin erittäin hitaasti. Laitosten reaaliarvo on paljon virallisen huutokauppahinnan alapuolella.

Net Zero Watchin apulaisjohtaja Andrew Montford:

”Meitä on varoitettu jo vuodesta 2017 alkaen, että merituulipuistojen kustannuksissa ei ole odotettavissa minkäänlaista mullistavaa alenemaa. Jokaisen uuden arvion jälkeen havaitsemme, että kustannukset vain nousevat nousemistaan. Tuoreimman arviomme mukaan Seagreen 1- tuulipuiston kustannukset ovat kasvaneet lähes 20 prosenttia. Doggermatalikon tuulipuistoille on käynyt samoin.”

Hallituksen nollapäästösuunnitelma perustuu tuulipuistojen määrän viisinkertaistamiseen ja niiden tuottaman sähkön tulevan hinnan poikkeuksellisen suureen laskuun. Ohjelman painotus on kaiken lisäksi juuri merituulipuistoissa. Viimeaikaiset laskelmat tarkoittavat, että nollapäästösuunnitelman kustannukset nousevat satoihin miljardeihin, todennäköisesti jopa triljooniin puntiin.

Edustaja, Nollapäästöohjelman puheenjohtaja Craig Mackinlay sanoi:

”On yhä ilmeisempää, että ryntäyksemme kohti uusiutuvaa energiaa, etenkin tuulivoimaa, on epäonnistumassa kahdesta syystä. Ne ovat energian tuotannon varmuus ja energian hinta. Vältettävissä ollut energiakriisi lähestyy uhkaavaa vauhtia, mutta valitettavasti hallituksemme ei ole vielä ymmärtänyt tätä.”

Net Zero Watchin johtaja, tohtori Benny Peiser:

“Ilmastonmuutoskomitean laatiman nollapäästöohjelman on osoitettu käyttäneen laskelmissaan erittäin optimistisia oletuksia uusiutuvan energian hintakehityksestä. Norjalainen raportti on jälleen yksi naula ohjelman uskottavuuden arkkuun.”

Ilmastonmuutoskomiteaa johtaa lordi Deben, joka  erosi  Forewind-yhtiön puheenjohtajan paikalta siirtyessään Ilmastonmuutoskomitean puheenjohtajaksi. Forewind on yritys, joka rakentaa 9 miljardin punnan arvoista Doggermatalikon tuulipuistoa. Hänen tilalleen Forewindiin valittiin  Charles Hendry, joka on aikaisemmin ollut ministerinä Energia ja ilmastonmuutososastolla. [Huom: Jääviysasiat…]

Viitteet:

GWPF ja muut asiaa tutkineet tahot ovat jo vuosien ajan varoittaneet, että etenkin merituulipuistojen kustannukset ovat pysyneet paljon laskelmia korkeampina. Alla muutama tärkeimmistä raporteista:

[1] Gordon Hughes, Capell Aris and John Constable: Offshore wind strike prices: Behind the headlines. Global Warming Policy Foundation (2017)

[2] Gordon Hughes: Who’s the Patsy? Offshore wind’s high-stake poker game The Global Warming Policy Foundation (2019)

[3] Montford A. Offshore Wind: Cost predictions and cost outcomes. The Global Warming Policy Foundation (2021).

[4] J Aldersey-Williams et al. Better estimates of LCOE from audited accounts – A new methodology with examples from United Kingdom offshore wind and CCGT. Energy Policy 128 (2019) 25–35.

[5] Hughes G. Wind Power Economics: Rhetoric and reality. Vol. I, Wind Power Costs in the United Kingdom Technical report, The Renewable Energy Foundation, 2020.