Ilmastohätätila – hyväosaisen eliitin uusi uskonto

Antti Lehtniemi  9.8.2021 & 18.2.2023

Tieteen tärkein sääntö on asettaa kaikki tutkimustulokset vapaasti alttiiksi kritiikille, itsekritiikkiä unohtamatta. Muiden tutkijoiden tulee voida toistaa tutkimus samaa aineistoa käyttäen. Vasta heidän päätyminen samaan lopputulokseen vahvistaa oletusta. Ilmastopolitiikan ”97 prosentin konsensus” ei noudata tätä periaatetta. Julkaistaan nopealla tempolla pikatutkimuksia sellaisenaan, ennen kuin muu tiedeyhteisö on voinut tarkistaa tai toistaa ne. Vallalla on dogmaattinen, suvaitsematon asenne. Näyttää siltä, että on rakennettu – ehkä alitajuisesti – täysin uskonnonkaltainen, jäykkä ja suvaitsematon oppi. Kaikki tyypilliset uskonnon elementit ovat mukana, mutta uudessa, näennäisen rationaalisessa teknis-tieteellisen sanaston muodossa. Nykyihmisen on helpompi omaksua tällainen uskonto. Se täyttää saman sisäisen mystiikan kaipuun antaen elämälle tarkoituksen: ”Pelastan ilmaston joten olen sankari”.

Uuden uskonnon rakenne

IPCC:n kokoukset

YK:n ilmastokokoukset (IPCC) ja muut ilmastopalaverit vastaavat kirkollis- ja kardinaalikokouksia. Tukeehan paavikin ilmastoagendaa. Kokouksiin pääsevät vain uskossa olevat, julkisesti uskonsa tunnustaneet (konfirmoidut) henkilöt. Asiallista tieteellistä kritiikkiä esittäviä ei huolita paikalle. Hiilidioksidihypoteesin kriitikoiden on turha edes yrittää mukaan.

Pyhä neitsyt Maria

Ilmastouskonnon pyhimys on valittu. Hän on neitseellinen Greta Thunberg. Häneen kohdistuvassa henkilöpalvonnassa on varsin kyseenalaisia piirteitä. Gretaa kierrätetään isoilla foorumeilla lukemassa muiden laatimia tekstejä. Häntä käytetään epäeettisesti hyväksi ilmastoideologian marionettina huomioimatta hänen taustaa ja terveydentilaa. Aikuistuttuaan hän on lisännyt sanomaansa marxilaisen vallankumouksen tavoitteita.

Pyhä Henki

Näkymätöntä Pyhää Henkeä vastaa uususkonnossa ilmakehän näkymätön kaasu, hiilidioksidi. Tällä hengellä on kaikki valta ja voima muuttaa maapallon ilmasto ”tulihelvetiksi”. Vain ja ainoastaan hiilidioksidi määrää kohtalomme: se on ilmastomallien päätermostaatin turboruuvi. Vaikka hiilidioksidin 400ppm:n kokonaismäärästä ihmiskunnan osuus on 4 % eli 16ppm, silti juuri tämän 16ppm:n vaikutuksen oletetaan määräävän suoraan tai epäsuorasti ilmaston lämpötilan ja sitä kautta ihmiskunnan tuhon. Luonnon osuus, 384ppm ei merkitse mitään! Muiden tekijöiden osuutta vähätellään, jopa pimitetään, kuten paleoklimatologian osoittamaa hiilidioksidin vaihteluväliä 200ppm – 6000ppm. Näistä huomauttavat saavat osakseen kohdan ”kymmenen käskyä” sanktiot.

Rukousmyllyt ja kirkontornit

Ilmastonmuutoksen rukousmyllyjä ja kirkontorneja ovat tuuli- ja aurinkovoimalat. Aurinkopaneelit vastannevat rukousmattoja. Niillä ”pelastetaan” maailma. Suomalainen ministeri on halannut innokkaana tuulivoimalaa. Viis siitä, että tuulivoimaloihin kuluu suuret määrät materiaaleja, myös harvinaisia metalleja. Voimaloiden taloudellinen käyttöikä ei ole ollut luvatun mittainen. Voimaloita on jouduttu uusimaan alle 15 vuoden välein, ja niiden siipiä jopa viiden vuoden välein. Vesivoimalat kestävät yli 100 vuotta, ydinvoimalat lähes 80 vuotta. Onko missään huomioitu tuulivoiman rakentamisen ja uusimisen hiilijalanjälkeä? Nykyiset ja uusittavat vihreät voimalat rakennetaan, ei tuulivoiman sähköllä tai vedyllä vaan fossiilisella energialla maaperän mineraaleista. Lisäksi tulee ottaa huomioon käytöstä poistuvien voimaloiden ja aurinkopaneelien sekä akkujen romutus ja kierrätys. Tuulivoimaloita kehutaan pelastajina (vapahtaja), kun sähkön hinta laskee joskus negatiiviseksi. Kunnanisät jakelevat voimaloille lupia verotulojen kiilto silmissään. Luontoarvot saavat väistyä. Vihreätkään puutu asiaan, kun metsiä hakataan tuulivoimaloiden, niiden tarvitsemien teiden ja sähkölinjojen alta. Sähköntuoton epätasaisuus ei tunnu haittaavan ketään. Vaikuttaa siltä, että media tahallaan välttää asian esille tuomista. Tämän ohittamattoman faktan voi tarkistaa Fingridin sivulta alla olevasta linkistä miltä tahansa ajanjaksolta. Herättääkö ajatuksia pelkän tuulivoiman riittävyydestä yhteiskunnan toimintojen ylläpitoon?

https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkomarkkinainformaatio/tuulivoiman-tuotanto/

Ehtoollisen korvike

Ehtoollisen veren ja ruumiin (lihan) tilalle on otettu vegetarismi ja veganismi. Ravinnosta on tehty ilmastouskonnollinen riitti. Ihmiskunnan tulee lopettaa lihan syönti ja alistua ylhäältä annettuun ”paavilliseen” käskyyn, vaikka ravinnon osuus maailman kokonaispäästöistä on vain neljä prosenttia. Kärjistäen voi sanoa, että pelastumme CO2-helvetin tulelta nauttimalla leivän ja viinin sijaan hepokattipihviä ja itumehua.

Kymmenen käskyä: CCNow (Covering climate now)

Medialla on ollut ilmastouutisoinnissa jo kauan omat kymmenen käskyään. Linkki:

https://coveringclimatenow.org/resource/climate-reporting-best-practices/

Näitä käskyjä ei enää salailla, sillä uutisoinnissa heijastuu voitonvarmuus. Koska tällainen Göbbels-tyyppinen aivopesu on jatkunut pitkään ja vallannut käytännössä koko mediakentän, muutosta on erittäin vaikea saada enää aikaan. Käskyjen luonne selviää aiemmasta artikkelista: http://anttilehtniemi.nettisivu.org/2021/05/07/ilmastouutisoinnin-kymmenen-kaskya-voimassa-jo-eilen/

Liturgiat ja saarnat

Niin YK:n alaisissa kuin muissakin ilmastokokouksissa kilpaillaan, kuka tai mikä ryhmittymä esittää kaikkein dramaattisimman ja pelottavimman uhkakuvan. Al Gore: ”Valtameremme kiehuvat!” Nämä saarnat, joiden sanomaa media edellisen kohdan ohjeiden ja toimittajien oman ideologian mukaan vielä voimistaa, ovat verrattavissa rahaa keräävän lahkolaissaarnaajan herätyspuheisiin: Tulta ja tulikiveä uskottomien, aneista kieltäytyvien niskaan! Tämä tuhon sanoma on ilmestyskirjan vastine.

Päästömaksujen ja –verojen keruu

Tämä on anekaupan vastine. Edellisen kohdan tarkoitus on saada pelokkailta poliitikoilta ja pelotetuilta kansalaisilta yhä enemmän varoja ilmastoagendalle riippumatta siitä, olisiko meillä muita tärkeämpiä, ihmiskuntaa välittömästi uhkaavia vaaroja, esimerkiksi Covid-pandemia. Päästöoikeuskauppa ja sen kiristäminen räikkämekanismilla kuuluu tähän luokkaan. Mikään ei riitä. Kun tietty taso on saavutettu, tavoite kiristyy, kiristyy … Teollisuus ja siten hyvinvointiyhteiskunta saadaan polvilleen tiukoilla, fysikaaliset ja taloudelliset realiteetit ohittavilla ympäristöasetuksilla ja ilmastosopimuksien laskennallisilla (laskukaavoja muutellaan ”tarvittaessa” lennossa) päästötavoitteilla. Tavoitteena olevien päästövähennysten todellinen vaikutus ilmastoon on mitättömän pieni ja erittäin hidas. Yhtäkään asetettua tavoitetta ei ole saatu aikaan: hiilidioksidipäästöt jatkavat kasvuaan entisellä urallaan huolimatta satojen miljardien satsauksista. Esimerkiksi autojen päästörajojen progressiivinen kiristys kovilla uhkasakoilla johtaa vääjäämättä sähköautopakkoon, vaikka sähköautojen materiaalien tuotanto ja autojen valmistus kuluttavat enemmän fossiilista energiaa kuin mitä liikenteen sähköistämisellä voidaan säästää. EU-alueen autotuotanto loppuu, sillä sähköautotkin aurinkopaneelien ja tuulivoimaloiden tapaan tulevat kasvavassa määrin Kiinasta. Ostamalla hiilinieluoptioita tai pakottamalla direktiiveillä metsäiset maat hiilinieluiksi isommat EU-maat voivat jatkaa tupruttelua. Suomen tulee ilmeisesti kompensoida koko EU-alueen päästöt lopettamalla metsätaloutemme. EU-maiden omat metsät on hakattu jo aikoja sitten vähiin, ja tuulivoiman alta loputkin raivataan pois. Esimerkiksi Saksassa Baden-Württemberg hakkaa viimeiset metsät ja rakentaa 1000 tuulivoimalaa.

https://notrickszone.com/2021/08/06/baden-wurttemberg-government-announces-plans-to-clear-cut-state-forest-build-1000-turbines/

-Vanha partioretkien motto pätee meihin EU-asioissa: Hölmöimpien eväät syödään ensin.

Pedon merkit

Raamatussa sanotaan, että lopun aikoina vain pedon merkillä leimattuja tuotteita saa ostaa ja myydä. Tämä on kopioitu suoraan vihreään ideologiaan. Merkattujen tuotteiden käyttö on edistyksellisyyden mittari. Erilaisia merkkejä on käytössä useita, esimerkiksi:

”bio-”, ”luomu”, ”orgaaninen”, ”ekologinen”, ”kierrätetty”, ”hiilijalanjälki kompensoitu”, ”kestävän kehityksen tuote”, ”vastuullinen”, ”valmistettu kierrätysmateriaalista”.

Samaan kastiin voidaan lukea sateenkaari- ja woke-järjestöt, BLM, LGBTQ ja vastaavat: näiden edessä alamaisten pitää jopa kumartua. Taustalla on luonnon riisto, mikä vastaa Genesis-kirjaa ja syntiinlankeemusta. Eeva ja pahan tiedon (valistuksen ja tieteellisen vallankumouksen) puun omena on saanut ihmiskunnan käyttämään luontoa hyväksi. Tätä emme olisi vihreän aatteen mukaan saaneet tehdä. Meidän olisi pitänyt pysyä ”luomutuotannossa ja biopolttoaineissa”, vaikka Sri Lankan katastrofi 2021-22 osoittaa, mihin tämä johtaa. Meidän täytyy lakata käyttämästä ”Gaia-äidin omistamaa” fossiilista energiaa, myös ydinvoimaa, ainutta päästötöntä sähköntuottotapaa. Viis siitä, että samalla luhistuu koko hyvinvointiyhteiskunta, mikä näyttää olevan tiettyjen piirien tarkoituskin.

Inkvisitio

Hankalat ja vääräuskoiset tutkijat ja kirjoittajat asetetaan boikottiin ja heitä myös erotetaan tai pakotetaan eroamaan viroistaan. Eräät tutkijat ja ääriliikkeet (Extinction rebellion, Elokapina) ehdottavat jopa vastustajien likvidointia. Vain tietyt tieteelliset julkaisut ovat ilmastokirkon hyväksymiä, virallisesti kanonisoituja. Vain niiden tutkimukset kelpaavat ilmastoraporttien ja edelleen uutisten pohjaksi. Näissä hyväksytyissä lehdissä vallitsee vertaisarvioinnin muunnos, kaveriarviointi. Oikeauskoiset ilmastotutkijat hyväksyvät ja referoivat kavereidensa tutkimuksia ja omia tutkimuksiaan ristiin. Muut tutkijat työnnetään arviointipinon pohjalle, tai heille annetaan pikainen, perustelematon ”hylsy”. Triviaalit ja naurettavatkin aiheet saavat apurahoja ja julkaistaan nopeasti, jos taikasana ilmastonmuutos esiintyy hakemuksessa ”oikeaoppisessa”, siis hälyttävässä valossa. Esimerkiksi:

ilmastonmuutos kutistaa mansikat poimintakelvottoman pieniksi ; ilmastonmuutos leikkaa satakieliltä siivet, muuttomatkat eivät onnistu ; ilmastonmuutos poistaa urossudenkorentojen siipikuvioinnit ; simpukkaviljelmät piereskelevät metaanillaan ilmakehän pilalle

Lisäksi ei-toistettavia, nopeasti konsensus-mielessä tehtyjä tutkimuksia referoidaan 300 kertaa useammin kuin toistettuja vielä senkin jälkeen kun ne on osoitettu vääriksi. Linkki: https://joannenova.com.au/2021/05/modern-science-is-just-clickbait-the-most-cited-articles-in-top-journals-turned-out-to-be-flops/

Näin viitetiheyttä eli arvostusta mittaava impact-faktori kasvaa väärien tutkimusten kohdalla korostaen virheellisesti ”konsensustieteen” painoarvoa. Tieteen etiikkaa kunnioittavat tutkijat saavat vähemmän apurahoja ja joutuvat julkaisemaan tutkimuksensa omissa tai avoimissa blogeissa, jolloin heidän impact-faktorinsa ei kasva. Tässä on kyse sananvapauden rajoittamisesta: virallista linjaa kritisoivat ja objektiivista tiedettä tekevät vaiennetaan viemällä heiltä puhe- ja julkaisuoikeudet.

Lähetyssaarnaajat ja ristiretkeläiset

Ilmastonmuutoksen missiolla on ”uskon levittämisessä” apunaan varsin voimakkaita järjestöjä. Tällaiset ulkoparlamentaariset kansalaisjärjestöt, NGO:t kuten Greenpeace, WWF, org.350, saavat rahoitusta –yllätyskö? –fossiiliteollisuudelta moninkertaisesti sen, mitä ne väittävät ”denialistipuolen” saavan. Myös suuret, etenkin USA:n länsirannikon säätiöt ja ICT-alan jättiläiset tukevat niitä. On keksitty komeita ”ilmastoasiantuntijan” pseudotitteleitä, joihin riittää 1-2 päivän koulutus vihkimisineen esimerkiksi Al Goren ajatuspajassa. Ilmatieteen laitos järjestää toimittajille ”ilmastonmuutoskursseja”. Tällaisen pseudotittelin hankkineet henkilöt, ilmastouskonnon lähetyssaarnaajat, pääsevät ”päivystävän dosentin” tavoin mediaan paljon useammin kuin todelliset tiedemiehet, joiksi kuulijat heitä helposti luulevat. Media ei myöskään ”vaivaudu” tätä asiaa oikaisemaan.

Uskon levitys tarvitsee myös aggressiivisia ristiretkeläisiä, esimerkiksi Extinction rebellion, Elokapina. Ne pyrkivät jesuiittamaisesti (”hyvä” tarkoitus pyhittää keinot) tahalliseen vastakkain asetteluun, rähinöintiin ja väkivaltaan saadakseen sympatiapisteitä ja ajaakseen vallankumousta. Myös opetustoimessa on lähetyssaarnaajamentaliteettia. Opetussuunnitelmat ja -materiaalit on muokattu ”oikeaoppista” ilmastonmuutosaihetta painottaviksi. Esimerkiksi hiilidioksidin tärkeys yhteyttämiselle elämän välttämättömänä raaka-aineena on jätetty vähälle huomiolle.  Hiilidioksidi on luokiteltu jopa saasteeksi. Ilman yhteyttämistä maapallo olisi kuollut planeetta, joten tällaista menettelyä ei voi mitenkään hyväksyä.

Edellä oleva on vain tiivistelmä siitä, mitä ilmastopolitiikassa on ollut meneillään jo kymmenien vuosien ajan. Ongelmasta löytyy kovan tason tiedemiesten (esim. Curry, Christy, Koonin, Lindzen, Pielke, Spencer, Stein) julkaisuja, blogeja ja videoesityksiä, jotka virallinen media on vaiennut kuoliaaksi. Todelliset faktat ja taustat paljastavaa tietoa siis on onneksi yhä enemmän, mutta valitettavasti vain englanninkielisenä. Edellä mainittujen tutkijoiden nimillä löytyy paljon suositeltavaa jatkomateriaalia, jos todellinen, tieteen sääntöjä noudattava, vähälle huomiolle jätetty asialinja kiinnostaa.

Kiitos, kun jaksoit lukea tämän pitkän kirjoituksen. Toivon sen herättäneen ajatuksia, jotka saavat sinut etsimään objektiivista tietoa omien päätöksiesi pohjalle. Päätöksesi vaikuttavat siihen, minkälainen on yhteinen tulevaisuutemme. Onko se anarkistinen, rajoittava, suljetun piirin hallitsema vai kehittyvä, todelliseen tieteeseen perustuva, sanan- ja julkaisuvapautta kunnioittava aito ja vapaa demokratia.

— — —