Vihreä mallivaltio – opiksi meillekin

Antti Lehtniemi 26.4.2019

Maapallollamme on yksi valtio, joka on jo toteuttanut nykyisen, meilläkin tavoitteena olevan vihreän ideologian mukaisen toimenpideohjelman maapallon elokehän ja ilmaston pelastamiseksi. Miksi keksiä pyörää uudestaan? Pääsisimme paljon vähemmällä, kun kopioisimme sikäläisen, toimivaksi osoittautuneen mallin suoraan meille.

— — —

Fossiilisten polttoaineiden käyttö on vähennetty minimiinsä. Yksityisautoilu on erittäin vähäistä. Julkiset kulkuneuvot, etenkin raideliikenne ja polkupyöräily hoitavat pääosan kuljetuksista. Vain erikois-, hälytys- ja turvallisuusala saa käyttää öljypohjaisilla polttoaineilla kulkevia autoja. Samoin sähkön tuhlaus on minimoitu. Sen vuoksi maa noudattaa esimerkkinä muille ”Earth Hour”-ohjelmaa vuoden kaikkina öinä illasta aamuun.

Kulttuurin ja politiikan tavoitteet on yhdenmukaistettu kaiken tarpeellisen kattavaksi kokonaisuudeksi. Näin on saatu aikaan täydellinen konsensus. Kansa kirjaimellisesti ponnistelee täysin voimin kohti samaa yhteistä tavoitetta. Turha väittely ja kinastelu ovat historiaa ja niiden koetaan olevan ajan tuhlausta.

Koulutus on kaikille ilmaista, jopa tietyiltä osin pakollista. Niinpä koulupudokkaita on erittäin vähän. Koulun opetussuunnitelma kattaa täydellisesti sosiaaliset, ekologiset ja turvallisuuteen liittyvät asiat. Nuoret saavat jo varhain saman koulutuksen kautta tuntuman ekologisiin ja valtion aatteen kannalta tärkeisiin asioihin. Kansa on ristiriidaton, homogeeninen yhtenäiskulttuurin esimerkki.

Liikunnassa suositaan perinteisiä liikuntamuotoja, voimistelua, tansseja ja ryhmätoimintaa, jotka sopivat kaikille, niin nuorille kuin vanhoille. Näin liiallinen kilpailuhenkisyys jää vähemmälle, samoin turha huoli eri harrastusvälineiden kustannuksista ja hiilijalanjäljestä. Sosiaalinen yhtenäisyys vahvistuu, kun ketään ei jätetä seinänkoristeeksi. Kaikki osallistuvat innokkaasti ryhmätansseihin ja marsseille.

Turvallisuustilanne on erinomainen. Valtio suojelee kansalaisiaan ulkoa tulevilta uhilta poliisi- ja sotilasvoimiensa avulla. Sisäinen turvallisuus on myös moitteeton. Sitä häiritsevät saavat varsin koviakin rangaistuksia. Sananvapaudessa ollaan tietoisia niin sisäisistä kuin etenkin ulkoisista uhista, joten valtio estää ulkoa tulevat vaaralliset vaikutteet. Kansalaiset voivat turvallisin mielin luottaa oman median välittämään harmoniseen maailmankuvaan.

Koska maataloudessakin fossiilisten päästöjen osuus on minimoitu, tällä on saavutettu täystyöllisyys hiilijalanjäljen minimaalisuuden ohella. Niille, jotka eivät opinnoissaan menesty, löytyy tervehenkistä ulkotyötä biodynaamisilla viljelmillä. Reipas käsityönä ilman polttomoottorilla käyviä koneita tehty ulkotyö on lisäksi varsin terveellistä vähentäen liikunnan puutteen ja ylipainon aiheuttamia kansantauteja.

Tiedotusvälineet toteuttavat kansan valitsemaa linjaa korostaen yhteisiä asioita. Turhia kulutusta kiihdyttäviä ohjelmia ei pyydetä, joten niitä ei esitetä. Taiteet, tieteet ja osallistuminen yhteisiin hetkiin ovat pääosassa kun taas länsimaissa yleinen some lieveilmiöineen on pidetty täysin marginaalissa. Vihapuhe on tuntematon käsite, eikä sitä esiinny lainkaan. Pienetkin alkavat rönsyt karsitaan oitis pois.

Matkailussa suositaan ekologista kotimaassa matkustamista, ja kuten edellä tuli esille, raideliikenteen ja pyöräilyn avulla. Kaukomatkailu, etenkin saastuttavalla tavalla lentäen on voitu karsia täysin pois valikoimasta. Näin matkailunkin hiilijalanjälki on erittäin pieni.

Ruokavalion hiilijalanjälki on myös erittäin pieni. Itse asiassa liha-, kana ja kalavalmisteita käytetään todella vähän. Kasvikset ovat pääosassa jokapäiväistä ideaalista vegaanidieettiä. Tämän lisäksi kansa on varsin valistuneen ympäristötietoista kerätessään kilpaa pientareilta, niityiltä ja joutomailta kaikki syötäväksi kelpaavat luonnon antimet. Tämä vähentää riippuvuutta tuontiruoasta. Näin valtion valuuttaa säästyy, kun ei tarvitse ostaa lannoitteita, poltto- ja kasvinsuojeluaineita ulkomailta. Valuuttaa jää kriittisiin tutkimuksiin, joihin luetaan mm korkealuokkainen atomi- ja rakettitutkimus.

Itse asiassa liikuntatottumukset, vegaanidieetti ja raittiit elämäntavat ovat mahdollistaneet sen, että tämä esimerkillinen maa on onnistunut myös selättämään länsimaissa suurta tuhoa tekevän lihavuusepidemian.

Koko maassa on vain yksi ylipainoinen henkilö, ja hän on mies.

Hänen nimensä on Kim Jong-un

— — —