Maapallon keskilämpötila ja keskilämpötilan anomalia – käsitteiden oikea tulkinta

WUWT-sivulla referoidaan kahden huippututkijan (John Christy ja Rickhard Lindzen) analyysia termistä ”Global mean temperature anomaly ” ja sen virheellisestä tulkinnasta. https://wattsupwiththat.com/2020/12/08/co2-coalition-the-global-mean-temperature-anomaly-record-how-it-works-and-why-it-is-misleading/

Tiivistelmä ydinkohdista:

Ilmaston lämpenemisen ja IPCC:n politiikan keskipisteenä on maapallon keskilämpötilan laskennallinen anomalia (MTA), jota usein virheellisesti kutsutaan maapallon keskilämpötilaksi. Sitä käsitellään ikään kuin se olisi suora, mittauksilla havaittu arvo, mitä se ei ole. MTA:n laskennan lähtöarvot ovat laajan hajonnan omaavia sääasemilta mitattuja (virheraja +/- 0,5C) vuotuisia maksimi- ja minimilämpötila-arvoja. Nämä arvot ovat lähes tasaisesti jakautuneet nolla-asteen kummallekin puolelle. MTA on näiden suurten positiivisten ja negatiivisten arvojen keskiarvojen ero ajan funktiona. Tähän liittyy tuttu suurten lukuarvojen pienten erojen sudenkuoppa. MTA:n yhden asteen nousu 1900-luvun alusta peittyy yksittäisten mittausasemien vuotuisen, laajan lämpötilavaihtelun alle. Siten se ei kerro mitään, mitä todellisuudessa on tapahtumassa ilmastossa. Jos yksittäinen mittausasema olisi todennut sadassa vuodessa muutoksen +1 C, siellä aiempi vaihteluväli -10 … +40 astetta olisi nyt -9 … +41 astetta. Ihmisten, eläinten ja kasvien on mahdotonta havaita tällaista eroa. Muutos saadaan näyttämään suurelta graafisissa kuvissa, sillä niistä puuttuu alkuperäisen datan vaihteluväli virherajoineen, ja asteikossa käytetään desimaaleja.

*Kuva 1. Vasemmalla lämpömittari ja oikealla tyypillisellä tavalla esitetty anomalian grafiikka

*Kuva 2. Edellisen kuvan anomalian graafi on siirretty samaan skaalaan lämpömittarille (punainen vaakaviiva). Pelottaako näin ”voimakas ja vaarallinen lämpötilan karkaaminen”?

Kuitenkin anomalian liukuvasta keskiarvosta tietokonemalleilla ajettujen 1-2-3 asteen ”skenaarioiden” mukaan tehdään kauaskantoisia ja kalliita energiapoliittisia päätöksiä.

Hyvä kysymys on: Miksi ihmeessä ??  -Mahtaisiko asiaa selittää alla oleva tiedemiehen lausunto:

Chris Folland, professori (Hadley CRU), IPCC:n työryhmien puheenjohtaja:

”Mittausdatalla ei ole merkitystä. Emme perusta suosituksiamme lämpötiladataan. Perustamme ne ilmastomalleihin.”

Kuva 1:

 

Kuva 2: