Uusin ilmastoraportti 4.4.2022

Uusin ilmastoraportti 4.4.2022 – ”Nyt tai ei koskaan – On toimittava heti!”

Antti Lehtniemi 5.4.2022

IPCC:n uusin raportti – tai oikeammin polittisesti painotettu lyhennetty yhteenveto päättäjille AR6WG3 – julkaistiin eilen. Ukrainan sodan saaman huomion vuoksi raporttiin on lisätty enemmän ”ruutia”. Jo otsikossa annetaan ultimatum: nyt täytyy toteuttaa päätökset, muuten tuho tulee. Katsotaanpa YLE:n uutisointia. Kommenttieni lähteinä olen käyttänyt kirjoja Lomborg: Väärä hälytys ja Shellenberger: Ilmasto lämpenee, samoin useita ulkomaisia ja kotimaisia lähteitä, joista osa on mainittu suluissa.

https://yle.fi/uutiset/3-12388583

1. Tavoiteraja on 1,5°C. Glasgowin 3,2°C ei riitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi

IPCC:n varsinaisissa erittäin laajoissa (ad 3000 sivua) raporteissa todetaan, että edes 6 asteen lämpeneminen ei ole vielä uhka (Steve Koonin: Unsettled). Tätä faktaa ei koskaan mainita lyhennelmissä. Rajan 1,5°C tavoittelu tulee erittäin kalliiksi (Lomborg-Epilogi) eikä se tule edes onnistumaan Pariisin sopimuksen avulla.

 2. Aikaa on enää vain 10 vuotta: nyt tai ei koskaan!

Viimeisiä aikarajoja on asetettu kaikissa ilmastokokouksissa ja raporteissa. Kaikki aikarajat ovat menneet umpeen ilman minkäänlaista katastrofia tai merkittävää muutosta. Silti asetetaan aina vaan uusia rajoja … median puuttumatta asiaan.

 3. Fossiilisten käyttö ajettava nopeasti alas

Fossiilisten osuus maapallon kokonaisenergiasta on 85% ja kasvussa. Alasajon nopeuden voi siksi unohtaa. Kiina on lisännyt hiilen tuotantoa 30%. Saksa rakentaa 4000MW (rusko)hiilivoimaa, vaan ei käynnistä jäähdytysvaiheessa olevaa 4000MW ydinvoimaansa. Järki? Päästöt eivät näemmä Saksaa huolestuta!

 4. Fossiilisten tilalle halventunutta tuuli- ja aurinkovoimaa

Tuuli- ja aurinkovoiman yhteisosuus on kasvanut vuoden 2017 3%:sta vuoden 2021 4%:iin. Tästä on pitkä matka fossiilisten 85% korvaamiseen. Varavoiman puute pahentaa tilannetta jyrkästi, kun tuulen ja auringon osuutta lisätään.  Jos tuulivoiman nimikilpiteho on alle 20%, muut sähkön tuottajat pystyvät kutakuinkin puskuroimaan tuulivoiman suuren vaihtelun haitat. Tuulivoiman lisääminen yli 20%  jyrkentää sähkön hinnan vaihtelua, lisää vuosikustannuksia eikä alenna päästöjä lainkaan. Näin käy, vaikka myllyt olisivat ilmaisia. Tanskan tuulisähkön tuotannon nimikilpiteho on 80%. Silti Tanska ostaa talvella 40% sähköstään muista maista.

 5. Uudet teknologiat käyttöön (vety)

Vetyteknologia on vielä laboratorioasteella. Se pitäisi skaalata teolliseen mittakaavaan. Suuria ja kalliita ongelmia on putkistojen keston ja kryotekniikan (-255C) kanssa. Skaalaaminen olisi pitänyt tehdä jo ENNEN kuin tuuleen ja aurinkoon panostetaan ”all-in”-periaatteella. Eli: ensin varastointi, sitten vasta tuotanto. Nyt tuulivoiman hevonen on valjastettu turpa kärrinlavaa päin – ei toimi.

 6. Mukaan on otettu nyt myös hiilidioksidin poistaminen ilmakehästä

Hiilidioksidin poisto on erittäin kallista ja hidasta: se vaatisi halpaa katkotonta ydinsähköä. Luonnon CO2-vaihteluväli 200ppm – 6000ppm ei edellytä CO2-poistoa. Elämälle ihanteellisina kausina CO2 on ollut 2500-3000ppm. (J P Lunkka: Maapallon ilmastohistoria). Miksi pahennetaan kasvien anemiaa (vrt alta)?

 7. Metsäkato pitää pysäyttää ja maatalous uudistaa

Metsä- ja maatalousasiassa unohdetaan, että 25 vuoden aikana maapallolle on tullut uutta vihreää aluetta enemmän kuin manner-USA:n kokoinen alue (satelliittikuvat). Ja alueet kasvavat kaiken aikaa. Maapallo on vihertynyt ja sadot kasvaneet, kun kasvien ”hiilidioksidianemia” vähenee. Tätäkään ei uutisoida …

Loppuun sopii Sinuhen teksti. Se kuvaa ilmastonmuutoksen palvojia ja uskovia: etenkin kun totuutta- sanan jälkeen lisää sanan ”faktoja”.

”Ei mitään uutta auringon alla. Valheen ympärillä parveilevat näet ihmiset kuin kärpäset hunajakakun kimpussa ja sadunkertojan sanat tuoksuvat suitsutukselta hänen istuessaan karjanlannassa kadun kulmassa, mutta totuutta ihmiset pakenevat.”

— — —

Onko meillä ilmastokriisi?

Onko meillä ilmastokriisi? – Gretan loikka tulevaisuuteen

James “Jim” Kelly

Apulaisprofessori, Centre College (fysiikka ja fysikaalinen kemia)

https://www.centre.edu/majors-minors/physics/physics-faculty/name/james-kelly/

Tämä on WUWT:n vuoden 2022 kirjoituskilpailun tutkijasarjan I palkinnon saanut kirjoitus. Anthony Wattsin ylläpitämä ilmastosivusto on varsin arvostettu ja paljon vierailtu, sillä sinne otetaan niin alan huippututkijoiden kuin oman toimensa ohessa omaa koulutusta ja aikaa käyttävien harrastajien kirjoituksia. Vapaa kommentointi pitää sivuston tason korkeana. Nyt käyty kirjoituskilpailu on ollut suosittu. Voittanut kirjoitus on alla blogin pitäjän vapaasti suomentamana muutamin täsmennyksin.

– Antti Lehtniemi 12.3.2022 –

Hyväksyin ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen uhan, koska konsensus sanoi näin. Mutta hyväksyin sen hieman hermostuneena. Mielestäni tieteellisen maailman ei kuulu uskoa sokeasti sellaiseen, johon kaikki uskovat. Lopulta hermoni saivat voiton. Laitoin fysiikan osaamiseni töihin ja aloitin IPCC:n raporttien lukemisen aivan alusta alkaen. Eipä aikaakaan, kun katselin tätä konsensus-keisaria aiempia odotuksiani epäilyttävämpänä. Niinpä jouduin muuttamaan aiemman mielipiteeni.

En usko, että sinä, lukijani muutat mielipiteesi. Useimmat ihmiset ovat tilanteessa, jossa minä olin aiemmin. He arvelevat, ettei heillä ole tarpeeksi osaamista tai rohkeutta tutkia tieteen väitteitä, joten he tyytyvät auktoriteettien ilmoitukseen asiasta. Syvällisempi tieteellinen totuus saattaa olla mahdoton käsittää heille, jotka tyytyvät valtamedian ja Hollywoodin elokuvien kertomiin tarinoihin. Heidän täytyy odottaa, kunnes Leonardo di Caprio on löytänyt totuuden ja myös kertoo siitä seuraavassa elokuvassaan. Voin vain kertoa teille, miksi käsitykseni muuttui. Jos olet yhtä innokas saamaan oikeamman kuvan nykyisestä ilmastopolitiikasta, alla on muutamia hyviä näkökohtia.

Tämä ei vaikuta tieteeltä

Odotin, että IPCC:n raporttien sanoma on aitoa tiedettä. Tiedettä, joka etsii totuutta eikä tyrkytä viraston byrokraatin laatimaa tarinaa. Kuitenkin jo kaikkein ensimmäisen arviointiraportin (FAR) luvussa 8 tieteellinen ajattelu käännetään päälaelleen:

”Kasvihuoneilmiön vaikutuksien toteaminen mittaustiedoissa.”

Koska maailmasta löytyy erittäin suuri määrä ilmastoon liittyvää mittausdataa, kuka tahansa löytää sieltä vahvistusta mille tahansa oletukselleen. Kutsumme tätä vahvistusharhaksi.

Toinen esimerkki on FAR:n päättäjille tarkoitetun raportin sivulla xxv [1]:

”Vaikka tiedemiehet eivät mielellään anna yksittäistä parasta arviota … ilmastonmuutokseen liittyvien ennusteiden laadinnan vuoksi on tarpeellista koota valikoima parhaita arvioita.”

Tässä näyttäisi olevan byrokraatti kurkistelemassa tutkijan olkapään yli vaatien tutkijaa muokkaamaan ilmastoennusteitaan ”tarkoitukseen” sopiviksi. Kehäpäätelmä.

Kuudennessa arviointiraportissa (AR6) on julistuksia, jotka sopivat paremmin saarnastuoliin kuin tieteelliseen julkaisuun. Ne on vieläpä numeroitu Raamatun jakeiden tavoin. Alla malliksi jae A.1.5:

”Ihmiskunnan vaikutus on hyvin todennäköisesti pääsyy jäätiköiden vetäytymiselle 90-luvulta alkaen, samoin kuin Arktisen jääalan vähenemään vuosina 1979- 88 ja 2010- 19 … Antarktisalueen jäässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosien 1979 ja 2020 välillä, mikä johtuu vastakkaisista vaikuttajista ja suuresta sisäisestä vaihtelusta.”

IPCC kertoo termin hyvin todennäköisesti tarkoittavan käyttämiensä tietokonemallien yli 90 prosentin todennäköisyyttä, ikään kuin malleissa ei olisi lainkaan minkäänlaisia systemaattisia virheitä. Tästä huolimatta he pyörittelevät oudosti valittuja ajanjaksoja ja kuittaavat latteuksilla sen, että Antarktis kieltäytyy sulamasta. Jonoon näyttää tulleen nyt juristi kurkkimaan byrokraatin olkapään yli.

Hetkinen, he eivät pysty ennustamaan ilmastoa

Jokaisen tutkimusraportin tärkein ydinkohta on numeerinen ja graafinen esitys, jossa tutkijat vertaavat tekemäänsä oletusta saatuihin objektiivisiin mittaustuloksiin. Odotin, että ennusteet, ollakseen hyödyllisiä, ovat kyllin tarkkoja, ja että tutkijat tuovat esille käyttämiensä mallien ja menetelmien heikkoudet. Raportissa AR5 on tällainen kuva kappaleessa 9 ”Mallien arviointia” WG1-raportin sivulla 771 [2]. Alla oleva kuva on otettu sieltä, sillä AR6 ei näytä päivittäneen sitä eikä ottaneen sitä enää mukaan.

Kuva: Ilmastomallien osoittama lämpenemisnopeuksien suuruus ja todennäköisyys verrattuna mittauksissa todettuun.

Lämpötiloissa havaittiin 15 vuoden mittainen tasainen jakso, mikä hämmästytti mallien käyttäjiä. Konsensus ei vallitse edes näiden simulaatiomalleja käyttävien tutkijoiden kesken. En odottanutkaan mallien toimivan täydellisesti. Maapallon monimutkaisen, kaoottisesti käyttäytyvän ilmaston ennustaminen pelkän hiilidioksidipitoisuuden funktiona on puhdasta optimismia. Lisäksi 30 vuoden aikana ennusteiden hajonta on kasvanut kymmenkertaiseksi, eivätkä ne siitä huolimatta osu mitattuihin arvoihin, kuten yllä oleva AR5-raportin kuva osoittaa! Tässä ei ole kysymys alun hankaluuksista. Tieteessä tällaiset tulokset pitää aina hylätä ja palata tarkastelemaan perusasetelmaa täysin uudesta suunnasta. Tämä on ehdottoman välttämätöntä etenkin, kun katsotaan, mihin mallien antamia tuloksia käytetään. Jos mallit eivät pysty osoittamaan lämpenemistä oikein (eli mallit ja mittaukset eivät anna samoja tuloksia virherajojen sisällä), kaikki malleihin perustuvat väitteet jäätiköiden sulamisesta ja massasukupuutosta ovat tieteellistä perustetta vailla olevaa katastrofien lietsontaa. Pelkoa herättäville, tieteellisesti perättömille kauhukertomuksille on oma nimi: taikausko.

Sisäpiirin tutkijat ja muu väki ilmeisesti ymmärtävät, että ilmastomallit eivät toimi. Kuitenkin AR5 vähätteli tätä tosiasiaa, ja AR6 näyttää kätkeneen aiemman raportin huomion tästä. Jos IPCC olisi rehellinen antaessaan ilmastonmuutoksen tilasta lausuntoja, otsikon kuuluisi olla:

”Tutkijat eivät osaa ennustaa, mikä lämmittää tai jäähdyttää maapallon ilmastoa.”

Päättäjät ja äänestäjät tarvitsevat pitäviä tosiasioita, eivät valkopesua, viherpesua tai pötypuhetta.

Hetkinen, ilmastonmuutokselle ei ole korjaussuunnitelmaa?

IPCC:n WG3 raportti käsittelee ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämistä ja korjaamista [3]. Oletin, että raportissa on konkreettisia suunnitelmia, miten ilmastonmuutoksen haitat estetään tai korjataan.  Eli olisi esitetty realistisia polkuja tai menetelmiä ongelman ratkaisemiseksi. Esimerkiksi olisi ehdotettu 3000 ydinvoimalan rakentamista: selkeä, kohdennettu, toteuttamiskelpoinen ja vaikuttava keino. Kun nämä voimalat ovat toiminnassa, saamme päästötöntä sähköä ja siltä osin voimme todeta ilmastonmuutoksen tulleen hoidetuksi, ainakin osittain. Tämän sijaan WG3 lähestyy asiaa täysin toisesta suunnasta. Raportissa on laaja luettelo alkaen maailman taloudesta, energiantuotannosta ja asunnoista aina kasvisdieettiin. Siinä esitetään, miten eri maiden hallitukset voivat vaikuttaa kaikkiin sektoreihin [4]. Vaikka raportti keskittyy YK:n 1,5° C:n tavoitteeseen, siinä ei ole täsmällisiä toimintaohjeita tämän tavoitteen saavuttamiseksi eikä myöskään mainintaa siitä, mitkä luettelon ohjeista toteutettuina antavat aiheen julistaa ilmastokriisi voitetuksi.

Toisin sanoen WG3-raportti ehdottaa erittäin vakavaa puuttumista kaikkeen jokapäiväiseen elämään. Nimettömät päättäjät määräävät jatkuvasti tavoitteita kiristäen, mitä syömme, missä asumme, millä ajamme, paljonko saamme käyttää energiaa jne. Siinä on tiekartta kaikkeen muuhun, mutta ei ilmastonmuutoksen korjaamiseen.

Vuonna 1958 Kiinan Mao käynnisti ensimmäisen ”Suuren harppauksen eteenpäin” kaapaten yksityiset maatilat kollektiivien hallintaan. Seurauksena miljoonat ihmiset kuolivat nälkään. Nyt länsimaissa hallitukset sulkevat voimalaitoksia [5] laukaisten energiakriisejä ja sähkökatkoja. Ihmisiä kuolee kylmyyteen energiapulan vuoksi [6]. Kuuluuko tämä suunnitelmaan? Ellei IPCC ole laatinut suunnitelmaa, kuka sen on laatinut. Ja, voisimmeko saada nähdä laatijan, kiitos.

Yhtäkään tuhansien miljardien ongelmaa ei ole koskaan ratkaistu

Yrittäessäni löytää järkeä näistä raporteista oli helpottavaa todeta IPCC:n missio [7]. Se ei ollutkaan ilmastonmuutoksen tieteellinen ymmärtäminen vaan toimenpideluettelon esittäminen:

”IPCC:n tehtävä on antaa päättäjien kaikille tasoille tieteellistä informaatiota, jota nämä voivat käyttää säätäessään ilmastopolitiikkaan liittyviä lakeja.”

Jo IPCC:n perustusajan päätöslauselma vuonna 1988 [8] esitti ilmaston lämpenemisen tosiasiana, joka edellytti eri maiden hallituksilta toimenpiteitä. Tehtäväksi ei asetettu sen selvittämistä, onko lämpeneminen todellista. Kuitenkin väitettiin, että tutkimalla kasvihuonekaasujen vaikutuksia ja suosittelemalla rajoituksia hallitukset voisivat estää ilmiön pahenemista: tämäkin on kehäpäätelmä.

Tuon alun jälkeen ilmastohätätila on edennyt lumivyöryn tavoin ja uhkaa elämää ja hyvinvointia paljon enemmän kuin mitä ”uhkaava” merenpinnan nousu voisi koskaan tehdä. Hallitukset ovat käynnistäneet kaikkien aikojen suurimman (ja kalleimman) yhteisen pelastusohjelman, jonka vuoksi kaikkia hätäkelloja soitetaan kovaa. Teollisuusväki haluaa tukirahaa tuulivoima- ja aurinkopaneelitehtailleen. Kilpailevia, luotettavia, fossiilisia polttoaineita käyttäviä laitoksia suljetaan hiiliverojen vuoksi. Antikapitalistit ovat havainneet tilaisuuden vallata poliittista tilaa. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden väki näkee mahdollisuuden varallisuuden uudelleenjakoon. Kaikki haluavat ohittaa normaalin demokraattisen politiikan säännöt ilmastotieteen varjolla.

Ilmastonmuutoksen vähemmän haitalliset ja hinnaltaan edullisemmat korjausesitykset [9] on hylätty kaikessa hiljaisuudessa. Ilmasto-optimistit on vaiennettu [10], ja heidän epäillään saavan massiivista rahoitusta fossiiliteollisuudelta [11]. Huolimatta ilmastomallien epäonnistumisesta IPCC ei ole missään vaiheessa tutkinut muita mahdollisia lämpenemiseen vaikuttavia tekijöitä. Tämä on varsin outoa, jos vallassa olijat ovat aidosti huolissaan nimenomaan ilmaston lämpenemisestä. Sen sijaan se on täysin järkevää, jos he haluavat enemmän ilmastohätätilan julistuksia, sääntöjä ja päästömääräyksiä lisäten siten omaa valtaansa entisestään. Saattaa olla, että WEF:n Davosin kokouksissa ainut ilmastonmuutosta pelottavampi aihe onkin ilmaston itse itsensä korjaavan ominaisuuden toteaminen. (negatiiviset takaisinkytkennät)

Vääristely ja vallanhalu

Vaikka IPCC jättää raporteistaan pois avainasemassa olevan kaavion, joka todistaisi (tai kumoaisi) ilmaston hälyttävän lämpenemisen ja sen sijaan täyttää tilan dogmaattisella tekstillä, heidän on pakko kuitenkin tietää, kuinka kyseenalaisia raporttien johtopäätökset ja suositukset ovat. Ajamalla oman instituution kehittämää tarinaa, kieltämällä mahdollisuuden tuoda esille kriittisiä näkökantoja, vieläpä kieltämällä denialisteilta olemassaolon oikeutuksen [12], IPCC:n täytyy tietää, kuinka heikolla pohjalla heidän raporttiensa tieteellinen sanoma on. Länsimaat ovat ilmastonmuutoksen suhteen nyt ikään kuin perinteisen maolaisen kulttuurivallankumouksen kourissa. Se tuhoaa vapaan yhteiskunnan pitkään arvostaman tieteellisyyden, moniarvoisuuden ja suvaitsevaisuuden.

Tavallaan ymmärrän heidän järkeilynsä heidän vaientaessaan toisinajattelijat. Jos ihmisille kerrotaan, että ilmastonmuutos ei ole millään mittarilla suuri ongelma, pakolla määrättyjen ratkaisukeinojen perusteet katoaisivat. Ainakin niiden perusteluilta häviäisi kiire ja tärkeys. Kehäpäättelylle ja sen avulla oikeutuksen hakemiselle on olemassa sana: teologia.

Toivottavasti ennemmin tai myöhemmin tuleva kehitys voittaa uskonvaraisen dogmin. Muussa tapauksessa jos hylkäämme avoimen, rakentavan väittelyn ja muut ristiriitaisuuksia rationaalisesti käsittelevät menetelmät, saamme yhä enemmän valeuutisia, tarpeettomia sotia, järjettömiä terveyspoliittisia määräyksiä, energiantuotannon katkoja [13] ja kasvavan painostuksen olla havaitsematta todellisuutta. Sosiaalisessa mielessä tämä on julmaa, ja yksilön tasolla se aiheuttaa paljon sekaannusta ja ahdistusta.

Kauhukuvien katekismuksesta vapautuminen

Olen iloinen siitä, että minua kutsutaan denialistiksi, jos saan siten vapauden ajatella itsenäisesti. Olenhan tällöin varsin hyvässä seurassa ilmastotutkijoiden, Nobel-palkinnon saajien, geologien, geofyysikoiden ja muiden ”kerettiläisten”, optimismia ja suvaitsevaisuutta kannattavien tutkijoiden joukossa. Joka tapauksessa en voi enää olla näkemättä ilmastokeisarin alastonta vartaloa. Realistisia vaihtoehtoja on vain kaksi: joko tutkijat ymmärtävät ilmaston fysiikan tai he jatkavat hokemalla kaiken olevan ”pahempaa kuin olemme luulleet” [14]. Mutta he eivät voi kannattaa molempia vaihtoehtoja samaan aikaan. Jos maailmasta löytyy denialisteja, meillä ei voi olla konsensusta. Kerrataan vielä: Joko on uskottava, että ilmastonmuutos uhkaa ihmiskunnan eloonjäämistä tai muutos täytyy suhteuttaa ja priorisoida ihmiskunnan muihin ongelmiin nähden.

En voi hyväksyä ongelmien kiistämistä yhtään enempää kuin Greta Thunberg. Vallassa olijat terrorisoivat hänen kaltaisiaan nuoria uhkaavalla ilmastokatastrofilla ilman, että näköpiirissä olisi toteuttamiskelpoinen nopea ”vihreä hyppy” kohti parempaa. Jaan hänen vihan tunteensa, vaikka en ole samaa mieltä hänen johtopäätöksistään. Nimittäin me emme tarvitse lisää toimintaa ja mielenosoituksia, vaan vähemmän pelottelua ja terrorisointia. Erityisesti tarvitsemme hypyn taaksepäin kohti käyttökelpoista, luotettavaa sähköä ideologisen epävarman sähkön sijaan, kohti instituutioita jotka jakavat tietoa eivätkä manipuloi ja määräile. Tarvitsemme myös hypyn taaksepäin kohti aitoa liberalismia. Juuri sen ansiota on länsimainen kulttuuri, sivistys, tiede ja hyvinvointi, joista olemme saaneet nauttia muutaman vuosisadan ajan. Emme kaiketi halua luopua niistä?

Viitteet: Linkkeinä käytetty alkuperäisen artikkelin kopioita.

 1. FAR summary for policymakers
 2. Figure 1 is redrawn from AR5, WG1 report, page 771
 3. Mitigations of Climate Change
 4. Figure 2. The Great Reset roadmap. Table TS.3, AR5 WG3 Technical Summary
 5. shutting down power plants
 6. People die when it gets cold
 7. IPCC’s mission
 8. IPCC’s 1988 founding resolution
 9. Less disruptive proposals
 10. squelched
 11. financial motivations
 12. denying the existence of dissenters
 13. power shortages
 14. it’s even worse than we thought

Euroopan energiakriisi on itse aiheutettu

Antti Lehtniemi 9.2.2022

Energiapolitiikassaan EU ei olisi voinut valita nykyistä huonompaa strategiaa.  Siksi EU:n energiapula voi mennä enää vain pahempaan suuntaan. Syy ei ole Ukrainan kriisi, vaan EU:n oma politiikka. Moneen menetelmään perustunut vakaa sähköntuotanto on muutettu täysin tietoisesti yksipuoliseksi. Varmatoimista hiilikapasiteettia ja jopa päästötöntä ydinvoimaa on ajettu alas paljon ennen voimaloiden tehokkaan käyttöiän täyttymistä. Puutetta on paikattu rakentamalla massiivisesti epävarmaa tuuli- ja aurinkovoimaa. Kyseessä on käsittämättömän suuri hukkainvestointi.

Mitä Saksaan tulee, Venäjän maakaasun varaan jättäytyminen on erittäin huonoa politiikkaa. Edes Ukrainan kriisin puhjettua Saksa ei peruuttanut vuodenvaihteen suuria ydinvoiman sulkemisia (4000MW). Tämän vuoden lopulla on edelleen määrä sulkea loputkin ydinvoimalat (4000MW) Angela Merkelin hallitusten ”tsunamipelon” vuoksi. Kukaan ei liene kysynyt Merkeliltä, miltä suunnalta tuleva tsunami voisi Saksan ydinvoimalat tuhota. Onko tässä mitään järkeä? Kuvasta 1 nähdään, että Saksan tammikuut ovat kylmenemässä, vaikka CO2 kasvaa.

Venäjän kaasun varaan jättäytyminen on suora syöttö Putinin lapaan. Jos Saksa Energiewenden sijaan olisi sijoittanut saman summan perinteiseen ydinvoimaan, kaikki saksalaiset henkilö- ja pakettiautot kulkisivat nyt päästöttömällä ydinsähköllä. Sähköautot saavat tyytyä edelleen fossiiliseen sähköön, joten päästöt eivät ole vähentyneet yhtään.

Sähköntuotannon vaihtelusta on aiheutunut lukuisia verkon uhkaavia kaatumisia. Asukkaille ja teollisuudelle pahinta on sähkön hinnan voimakas nousu. Kansainvälinen energiajärjestö IEA on raportoinut, että vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä EU:n sähkön keskihinta oli nelinkertainen verrattuna vuosien 2015- 2020 keskiarvoon. Kotitalouksien sähkölaskut ovat nousseet 54 % kahdessa vuodessa. Tämä on tapahtunut jo ennen nykyistä kaasupulaa ja Ukrainan kriisiä. Mitä tapahtuukaan, jos siellä alkaa sota?

Englannissa energian hinnan raju nousu on lisännyt energiaköyhien asukkaiden määrää kahdella miljoonalla kuuteen miljoonaan: kyseenalainen uusi ennätys. Energiaköyhyys lisääntyy kaikkialla länsimaissa, puhumattakaan kehittyvistä maista. Kylmäkuolemien määrä kasvaa jatkossa, sillä köyhimpien ihmisten on pakko säästää lämmityskuluissa. Maan voimakas panostus tuulivoimaan on jo markkinahäirikkö. Tuulivoima tuottaa keskimäärin 24% Englannin sähköstä. Tuulisena aikana sähkön hinta laskee ja tyynellä säällä sähköön tulee voimakas hintapiikki. Koska varavoimaa ei ole riittävästi, tuontisähköä on ostettava, maksoi mitä maksoi. Kuva 2 kertoo tuulivoiman ja sähkön hinnan käänteisestä korrelaatiosta, jota tuulivoiman lisärakentaminen jyrkentää jatkossa.

Syksyn kylmyys ja sähköpula on opettanut ”Siperian” lailla. EU-alueella useita hiilivoimaloita on ollut pakko käynnistää uudelleen, sillä muutoin sähkökatkot olisivat talvikaudella toistuvaa todellisuutta. Hiilen kulutus on Pariisin sopimuksen lupauksista huolimatta kasvussa kaikkialla. Päästötavoitteet siirtyvät kauas tulevaisuuteen. Suomi jatkaa yksin kunnianhimoista politiikkaansa – miksi?

EU:n tilanteen ei olisi tarvinnut mennä näin pahasti metsään.

Ylitsepääsemätön totuus on, että Euroopan energiakriisi on vain ja ainoastaan poliitikkojen utopististen päätösten aiheuttama. Epärealistinen luottaminen tuuli- ja aurinkovoimaan sekä biomassaan on vain lisännyt päästöjä, saanut sähköverkot kaatumisen partaalle ja johtanut ennen näkemättömään energian hinnan nousuun ja siten talouden heikkenemiseen ja ihmisten hyvinvoinnin alenemiseen. Tästä on varoitettu jo vuosikausien ajan, mutta varoitukset ovat hukkuneet ympäristöjärjestöjen paniikinlietsonnan ja tuulivoima- ja kaasuyritysten lobbauksen alle.

Tuulivoimayritykset ovat hädissään, kun maailmasta ei löydy riittävästi tarpeeksi suuria laivanostureita tai liikkuvia porauslauttoja merelle sijoitettavien jättiläiskokoisten (14MW) tuulivoimaloiden asennukseen. Voimalat pitäisi saada kaupaksi nopeasti, ennen kuin ostajat huomaavat niiden olevan hukkainvestointi.

Kuvassa 3 on nosturipari nostamassa kehikkoineen yhteensä 720 tonnin painoista koneistoa yli 260 metrin korkeuteen. Nostureiden kokoluokkaa selventää vertailu: esimerkiksi Espoon TV-lähetysmasto on 320 metrin korkuinen, joten nosturien puomit ylettyisivät lähes maston huipun tasalle.

Nämä voimalat ja niiden kuljetus- ja nostokalusto, kuljetus mukaan lukien on toteutettu fossiilisella energialla. Tuulisähkö ei kompensoi koskaan tästä aiheutunutta hiilijälkeä. Vanhan purjeveneilijän motto pätee tuulivoimaankin:

”Tuuli on ilmaista – kaikki muu maksaa.”

Pientä järjen valoa on sentään näkyvissä. Selkä seinää vasten EU on Saksan johdolla luokittelemassa (tietyin edellytyksin) sekä ydinvoiman että maakaasun uusiutuvaksi energiaksi. Mutta miksi toimivia ydinvoimaloita sammutetaan ja äsken sammutettuja ei käynnistetä uudelleen ja tuulivoimaa rakennetaan edelleen täysillä? -Saksalaisen insinöörin aiemmin kehuttu järki on ilmeisesti nykyisin poliitikkojen vankina.

— — —

Lähteet:

IEA tilastot

https://www.realclearenergy.org/articles/2022/01/31/europes_self-made_energy_crisis_814587.html

Rupert Darwall: Vihreä tyrannia (Energiewende-osuus)

Bjorn Lombog: Väärä hälytys (Epilogi)

Hiilidioksidin lämmitysvaikutus – onko sitä vai ei?

Antti Lehtniemi  23.1.2022

IPCC:n AR4-raportissa (s.750) kuvataan hiilidioksidin vaikutusta lämpötilaan. Tämä on ilmastonmuutos-teorian ja ilmastomallien peruskivi. Raportin teorian mukaan CO2 estää pitkäaaltoisen lämpösäteilyn pääsyä avaruuteen, jolloin osa säteilystä palaa lämmittämään maan pintaa. Yölämpötilat nousevat päivälämpötiloja enemmän, jolloin päivä- ja yölämpötilojen välinen ero kaventuu suhteessa CO2-pitoisuuden kasvuun.

Tutkimustietoa asiasta ei ole kuitenkaan isommin julkaistu. Suuri puute on maa-asemien määrän väheneminen etenkin Neuvostoliiton romahdettua. Jäljellä olevista asemista moni on jäänyt asutuksen ja teollisuuden keskelle, jolloin savusumu, kaupunkisaarekeilmiö ja muut tekijät haittaavat pitkäaikaisten mittausten vertailua. Satelliittimittaukset eivät osoita tilastollisesti merkittävää lämpenemistä yli kymmeneen vuoteen, mutta jostain syystä niitä vähätellään.

Australian autiomaassa on erittäin tarkka ja luotettava Australian meteorologisen laitoksen (BoM) ylläpitämä havaintoasema Giles. Vuonna 1950 perustettu asema on strategisesti tärkeä. Se on tuottanut tarkkoja säätietoja Englannin ydinase- ja rakettikokeita varten ja nykyisin Englannin ja Australian avaruusohjelman tarpeisiin. Aseman raakatietokanta on vapaasti käytettävissä.

Kun halutaan tutkia yhtä tutkittavaan ilmiöön vaikuttavaa tekijää (tässä tapauksessa CO2), Giles on ehdottomasti yksi parhaista paikoista. Lähellä ei ole asutusta, teollisuutta, lentoliikennettä eikä smogia muodostavia lähteitä. Ilma on tasaisen kuivaa ja sää pilvetön. Kaikki asutettujen alueiden asemien sekoittavat tekijät loistavat poissaolollaan. Ainut muutos on ilmakehän CO2-pitoisuuden nousu aseman 60-vuotisen toiminnan aikana 280ppm:sta 410ppm:aan.

Näin ideaalisissa olosuhteissa IPCC:n AR 4-raportin pitäisi löytää mitatuista lämpötiloista tuki ilmaston lämpenemisteorialleen.

Ilmastotutkijoiden sijaan tarvittiin australialainen kokenut eläinlääketieteen tohtori raportoimaan asiasta. Lindsay Moore (BVSC) on työskennellyt lähes 50 vuotta Victorian osavaltion maaseudulla. Hän kertoo havainneensa uransa aikana niin oman kuin muidenkin tieteenalojen uusien innostusten olleen toisinaan harharetkiä. Se sai hänet kiinnostumaan myös ilmastonmuutoksesta.

Tiedonhalunsa vuoksi hän teki Gilesin raakatiedoista koosteen perinteiselle ruutupaperille (liitekuva). Kuvassa on päiväkohtaisista mittauksista koottu käyrästö ajalta 1960 – 2020. Ylin käyrä edustaa päivittäisiä maksimilämpötiloja ja keskimmäinen öiden minimilämpötiloja. Alin käyrä on näiden erotus.

IPCC:n teorian mukaan CO2-pitoisuuden kasvaessa öiden maksimilämpötilat kasvavat päivämaksimeja enemmän, jolloin niiden erotuksen tulisi pienentyä. Kuten kuvasta näkyy, mitään erotuksen muutosta, ainakaan pienenemistä ei ole havaittavissa edes kuudenkymmenen vuoden seuranta-aikana. Tulos puhuu vahvasti CO2:n lämpenemisteoriaa vastaan. Sama ilmiö on todettavissa esimerkiksi Saharassa. Päivällä lämpötila voi olla varjossa yli +45 astetta, mutta on vuosikausien ajan ollut öisin pari astetta pakkasella.

Vastuullisena tutkijana Moore ei väitä tämän vielä riittävän kumoamaan IPCC:n teoriaa. Tarvitaan vastaavanlaisia mittauksia myös muilta alueilta, joissa sekoittavat tekijät voidaan sulkea pois. Mittausalueiksi sopivia paikkoja olisivat Sahara, Sahelin autiomaa, Atacaman ylätasanko, Siperian asumattomat alueet ja Sonoran autiomaa (Kiinan smog ja pilvisyys haittaa kahdessa viimeisessä paikassa).

Olisi erittäin tärkeää suunnata ilmastotutkimuksen voimavaroja tämän perustavaa laatua olevan asian selvittämiseksi. Jos tulos varmistuu, koko lämpenemisteoria päätyy historian roskakoriin. Silloin meidän kaikkien elämä palautuu normaaliraiteille ja säästämme mittavat summat, kun hiilenvastainen sota veroineen, päästömaksuineen, sähköautopakkoineen, turvekieltoineen, polttoaineiden päästömaksuineen jne päättyy.

— — —

Lähde:

https://www.jioforme.com/day-night-temperature-spreads-cannot-confirm-ipcc-forecasts-so-watt-up/1094864/

 

Ilmastonmuutos tuhoaa meidät ?

Mutta moniko uhkakuva ja aikaraja on toteutunut ?

 Antti Lehtniemi  19.12.2021

Olemme jo yli 20 vuoden ajan saaneet lukea ja kuulla ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen mukanaan tuomista vaaroista ja uhkakuvista. Näitä uhkakuvia on melkoinen leegio, joten varmastikin niillä on tieteellinen tuki takanaan ja ennusteet ovat varmoja. Vai ovatko sittenkään?

Netti on sikäli hyvä tietovarasto, että se kompensoi ”miesmuistin” heikkoudet. Mikä nettiin on tallennettu, se siellä pysyy. Jos jokin taho poistaa viestin, välitallentimissa ja puskureissa on edelleen alkuperäinen tieto. Orwellin kirjan ”1984” maailmassa oli helpompaa: vanhat tekstit voitiin polttaa.

Ilmastokatastrofeilla pelottelu on jo vanha keino. YK:n ympäristöohjelman (UNEP) ensimmäinen johtaja Maurice Strong aloitti tämän jo vuonna 1972. Hän on lausunut seuraavaa: ”Meillä on enää kymmenen vuotta aikaa tehdä muutos”.

Alla on edellisen lisäksi kymmenen raportin ja uutisen otos, joissa esitetään aikaraja, jonka kuluessa radikaalit toimenpiteet täytyy tehdä katastrofin estämiseksi. Alkuperäisten artikkelien kuvankaappaukset löytyvät linkistä:

https://wattsupwiththat.com/2021/10/16/failed-serial-doomcasters/

 1. YK ennustaa katastrofia 1989: Ellei lämpenemistä saada kuriin, kokonaisia kansakuntia voi pyyhkiytyä maan päältä vuoteen 2000 mennessä.
 2. YK:n mukaan Ilmastopakolaisia voi olla 50 miljoonaa vuoteen 2010 mennessä.
 3. Johtava USA:n ilmastotutkija 2008: Aikaa on enää jäljellä kymmenen vuotta. (2018)
 4. YK:n tiedemiehet 2007: Lämpeneminen vaikuttaa jo 2014 ja saattaa olla hallitsematonta.
 5. Professori James Hansen 2009: USA:n presidentillä vain neljä vuotta aikaa pelastaa maapallo. (2013)
 6. Prinssi Charles 2009: Aikaa on vain 100 kuukautta. (2017)
 7. Maailman johtajat 2007: Aikaa on enää viisi vuotta pelastaa maapallo. (2012)
 8. Ilmastouutiset 2006: Vain seitsemän vuotta aikaa pelastaa maapallo (2013)
 9. Australian johtava ilmastotutkija professori Penny Sackett 2009: Vain viisi vuotta aikaa pelastaa maapallo (2014)
 10. Science 2019: 12 vuotta aikaa pelastaa maapallo? Ei, oikea luku on vain 18 kuukautta (2021)

Kuten otoksesta havaitaan, yksikään ennuste ei ole toteutunut, joten tulevien ennusteiden totuusarvoon ei kannata luottaa. Aikarajoja on korotettu uusissa kokouksissa ja julkaisuissa. Media ei ole vaivautunut kysymään toteutumatta jääneistä, jopa samojen tiedemies-ennustajien antamista aikarajoista, vaikka vanhat ennusteet olisi helppo löytää Googlen avulla. Aikaisempi kirjoitukseni ilmastouutisoinnin kymmenestä käskystä antaa vihjeen, miksi tiettyjä kiusallisia kysymyksiä ei tehdä.

Eikä tässä ole suinkaan kaikki. Jääkarhut katoavat, merenpinta tulvii kaupunkeihin, jäätiköt sulavat ja hukuttavat meidät, sään äärevöityminen (hieno ahdistava uudissana, joka kattaa kaikki muutokset!) pahenee. Mitään hyvää ei ole tiedossa, vain pahaa ja kaikki tulee tuhoutumaan.

Hyvä luettelo (n=129) ilmastoskandaaleista löytyy tästä linkistä:

http://notrickszone.com/climate-scandals/

Tässä osoitteessa on todella laaja lista kaikesta mitä ilmastonmuutos muka aiheuttaa:

http://www.numberwatch.co.uk/warmlist.htm

Luettelo on vain vuoteen 2015 saakka, sillä ylläpitäjä ei kerta kaikkiaan jaksa jatkaa. Hänen alkuoletuksensa oli listan supistuminen, kun tutkijat tarkistavat asiat. Kävikin päinvastoin: joka suunnalta tulee yhä enemmän mitä ihmeellisimpiä uhkakuvia, eikä yhtäkään aiempaa tarkisteta tai kumota.

Maailman suurin merituulipuisto raskaasti tappiollinen

Antti Lehtniemi 20.11.2021

https://www.netzerowatch.com/worlds-largest-offshore-wind-farm-unprofitable-government-funded-report-confirms/

Lontoossa marraskuun 20. päivänä julkaistu Norjan hallituksen raportti  on asettanut kyseenalaiseksi pääministeri Boris Johnsonin parlamentissa esittämän  väitteen , että merituulipuistojen kustannukset ovat laskeneet 70 prosenttia vuosikymmenessä. Raportti vahvistaa, että Britannian uusimmat merituulipuistot toimivat edelleen raskaiden pääomakustannusten kuormittamina. Raportin laatijat totesivat, että rakenteilla olevat Doggermatalikon tuulipuistot ovat kannattamattomia ja käytännössä täysin arvottomia niiden reaaliarvon ollessa jo nyt miljardi puntaa miinuksella.

On merkille pantavaa, että tuulivoimayritykset eivät ole kiistäneet raportin sanomaa.

Raportin sanoma on kuitenkin vain pieni näkyvä huippu kannattamattomien merituulipuistojen jäävuoresta. Näistä vihreistä investoinneista on tulossa merkittäviä tappioita muun muassa uusiutuvaan energiaan sijoittaneille eläkesäätiöille. Raportti vahvistaa GWPF:n ja muiden lähteiden [1-5] julkaisemat havainnot, joiden mukaan merituulipuistojen kustannukset ovat hyvin suuret ja että ne laskevat, jos laskevat, parhaimmillaankin erittäin hitaasti. Laitosten reaaliarvo on paljon virallisen huutokauppahinnan alapuolella.

Net Zero Watchin apulaisjohtaja Andrew Montford:

”Meitä on varoitettu jo vuodesta 2017 alkaen, että merituulipuistojen kustannuksissa ei ole odotettavissa minkäänlaista mullistavaa alenemaa. Jokaisen uuden arvion jälkeen havaitsemme, että kustannukset vain nousevat nousemistaan. Tuoreimman arviomme mukaan Seagreen 1- tuulipuiston kustannukset ovat kasvaneet lähes 20 prosenttia. Doggermatalikon tuulipuistoille on käynyt samoin.”

Hallituksen nollapäästösuunnitelma perustuu tuulipuistojen määrän viisinkertaistamiseen ja niiden tuottaman sähkön tulevan hinnan poikkeuksellisen suureen laskuun. Ohjelman painotus on kaiken lisäksi juuri merituulipuistoissa. Viimeaikaiset laskelmat tarkoittavat, että nollapäästösuunnitelman kustannukset nousevat satoihin miljardeihin, todennäköisesti jopa triljooniin puntiin.

Edustaja, Nollapäästöohjelman puheenjohtaja Craig Mackinlay sanoi:

”On yhä ilmeisempää, että ryntäyksemme kohti uusiutuvaa energiaa, etenkin tuulivoimaa, on epäonnistumassa kahdesta syystä. Ne ovat energian tuotannon varmuus ja energian hinta. Vältettävissä ollut energiakriisi lähestyy uhkaavaa vauhtia, mutta valitettavasti hallituksemme ei ole vielä ymmärtänyt tätä.”

Net Zero Watchin johtaja, tohtori Benny Peiser:

“Ilmastonmuutoskomitean laatiman nollapäästöohjelman on osoitettu käyttäneen laskelmissaan erittäin optimistisia oletuksia uusiutuvan energian hintakehityksestä. Norjalainen raportti on jälleen yksi naula ohjelman uskottavuuden arkkuun.”

Ilmastonmuutoskomiteaa johtaa lordi Deben, joka  erosi  Forewind-yhtiön puheenjohtajan paikalta siirtyessään Ilmastonmuutoskomitean puheenjohtajaksi. Forewind on yritys, joka rakentaa 9 miljardin punnan arvoista Doggermatalikon tuulipuistoa. Hänen tilalleen Forewindiin valittiin  Charles Hendry, joka on aikaisemmin ollut ministerinä Energia ja ilmastonmuutososastolla. [Huom: Jääviysasiat…]

Viitteet:

GWPF ja muut asiaa tutkineet tahot ovat jo vuosien ajan varoittaneet, että etenkin merituulipuistojen kustannukset ovat pysyneet paljon laskelmia korkeampina. Alla muutama tärkeimmistä raporteista:

[1] Gordon Hughes, Capell Aris and John Constable: Offshore wind strike prices: Behind the headlines. Global Warming Policy Foundation (2017)

[2] Gordon Hughes: Who’s the Patsy? Offshore wind’s high-stake poker game The Global Warming Policy Foundation (2019)

[3] Montford A. Offshore Wind: Cost predictions and cost outcomes. The Global Warming Policy Foundation (2021).

[4] J Aldersey-Williams et al. Better estimates of LCOE from audited accounts – A new methodology with examples from United Kingdom offshore wind and CCGT. Energy Policy 128 (2019) 25–35.

[5] Hughes G. Wind Power Economics: Rhetoric and reality. Vol. I, Wind Power Costs in the United Kingdom Technical report, The Renewable Energy Foundation, 2020.

Hiilenvastaisen sodan pakkasuhrit

Hiilenvastaisen sodan uhrit: tulevana talvena kylmään kuolleiden määrä voi nousta uuteen ennätykseen

Antti Lehtniemi 14.10.2021

Oliko järkevää virittää kansainvälinen fossiilienergian vastainen sota vain ilmastomallien osoittaman, oletetun lämpenemisen estämiseksi? Päästökaupalla kerätyt miljardit ovat nyt – niin missä? Nekään eivät ehdi enää auttamaan, sillä talvi on edessä ja miljardit ihmiset joutuvat sinnittelemään puoli vuotta energiapulassa kesää odottaen. Raportti / Vijay Jayaraj:

https://wattsupwiththat.com/2021/10/13/vijay-jayaraj-coal-shortages-threaten-blackouts-for-2-7-billion-chinese-and-indians/

Hiilipula on iskenyt kaikkialle, myös kahteen maailman suurimpaan väestöön ja energian kuluttajaan, Kiinaan ja Intiaan. Energian, etenkin sähkön puute uhkaa 2,7 miljardia ihmistä, kun fossiilisten polttoaineiden hinnat ovat nousseet ennen näkemättömälle tasolle ja niistä on huutava pula kaikkialla.

Kiina sulkee tehtaita. Kotitaloudet asuvat pimennetyissä taloissa. Liikenne on kaoottista, sillä liikennevalot eivät ole toiminnassa. Toistuvat sähkökatkot ovat kohdanneet Guangdongin maakuntaa. Tämä on vaikuttanut kaupungin teollisuuskeskittymään, joka vastaa 10 prosentista Kiinan viennistä. Eräät teollisuuden alat ovat menettäneet jopa 50 prosenttia tuotannostaan, vaikka juuri niiden tuotteilla olisi tällä hetkellä suurta kysyntää. Tuotantoa on keskeytetty päiviksi, viikoiksi ja myös ”toistaiseksi”. Maakunnan valtalehti kirjoittaa: ”Energiapula jatkuu ensi vuoden maaliskuuhun saakka, jolloin alkava kevät vähentää energian kulutusta. Siihen asti asukkaiden tulee varautua toistuviin ja pitkäaikaisiinkin sähkön ja veden jakelun katkoihin”.

Intia tuottaa 70 % sähköstään hiilellä ja varastoissa on enää vajaan kahden kuukauden tarve edellyttäen, että talvi ei ala tavallista ankarampana. Hallitus on julistanut hätätilan. Hiilen saannissa on voimakkaasti kasvaneen kysynnän vuoksi suuria vaikeuksia, eikä kuljetuskapasiteettiakaan ole saatavilla tarpeeksi. Myös Euroopassa ollaan vaikeuksissa. Energian hinta on jyrkässä nousussa. Englanti käynnistää sähköpulassa hiilivoimaloitaan. Hiilen hinta energiapörsseissä on noussut peräti 249 prosenttia vuodessa.  Linkki Tuulivoima ei riitä yhdessäkään maassa. Aurinko ei paista pohjoisen talvessa. Norjan vesivarastot ovat pienet. Kaasua ei voi varastoida. Venäjällä on vaikeuksia kaasuntuotannossa huonokuntoisten laitteiden vuoksi. Noidankehä on viritetty ja tulevan talven sää ratkaisee, kuinka meille käy.

— — —

Vain hiiltä (ja turvetta) voidaan varastoida poikkeuksellisia pakkaskausia varten. Tämä tuli esille jo helmikuussa Teksasissa: yli 100 ihmistä kuoli kylmään vajaan viikon aikana. Kylmä on aina helleaikaa suurempi tappaja. Asiasta tehty tutkimus osoitti, että Kiinassa yhtä hellekuolemaa kohti kymmenen ihmistä kuolee kylmään. Etelä-Afrikassa suhde on yhden suhde seitsemääntoista. Kumpaan meidän tulisi varautua, parin asteen lämpenemiseen vai kylmenemiseen? Keskiajalla oltiin kaksi astetta nykyistä lämpimämmässä, ja Grönlannissa viljeltiin vehnää, Alaskassa kasvoi tukkipuita ja Skotlannissa viiniköynnöksiä. Entä maailman kunnianhimoisin ilmastopolitiikkamme?  – Siperia on varsin ankara, armoton opettaja.

— — —

Sähköautot pois pysäköintitaloista ja autotalleista !?

https://wattsupwiththat.com/2021/09/07/ev-battery-fires-do-not-bode-well-for-projected-sales/

By Ronald Stein   Ambassador for Energy & Infrastructure, Irvine, California

Tuoreimmat uutiset eivät sovi hyvin Kalifornian kuvernööri Newsomin määräykseen kieltää hiilivetyjä käyttävien autojen myynti vuoteen 2035 mennessä.

Chevrolet Bolt- sähköautoja on kohdannut ainakin yhdeksän tulipaloa vuoden 2020 alusta lukien. Samana aikana Hyundain sähköautoja on syttynyt palamaan ainakin viisitoista. Viimeisten neljän kuukauden aikana kolme Teslaa on syttynyt palamaan. Tähän mennessä on vahvistettu 27 sähköauton tulipaloa, ja lukumäärä on kasvussa.

Palomiehet tarvitsevat jopa 100 000 – 160 000 litraa vettä rajoittaakseen Teslan paloa. Tämä on erittäin paljon enemmän kuin mitä bensiini- tai dieselautojen tulipalon sammutus vaatii.1

 GM julkaisi elokuussa 2021 tiedon, että yritys kutsuu takaisin 73 000 Chevrolet Bolt- autoa niiden 70 000:n lisäksi, jotka oli valmistettu vuosien 2017 ja 2019 välisenä aikana. Kaikkien 143 000 palovaarassa olevien autojen akustojen vaihtaminen saattaa maksaa GM:lle jopa 1,8 miljardia dollaria.2

Kipeä lisäisku sähköautojen myynnille on Saksan suunnitelma kieltää sähköautojen pysäköinti maanalaisiin tai suljettuihin autotalleihin tulipalovaaran vuoksi.3

Vuonna 2020 kalifornialainen pariskunta heräsi autohälyttimen ääneen. He havaitsivat autotallin ja koko talon olevan tulessa. Tuli oli alkanut heidän toisesta Tesla S- autostaan, levinnyt toiseen autoon ja koko taloon. Kaikissa sähköautopaloissa syyllinen on auton litiumioniakku. Tällainen akku palaa sytyttyään varsin raivokkaasti. Lisävaarana on myrkyllisen fluorin vapautuminen. Eräs tutkimus arvioi myrkytysvaikutuksen olevan tulipalon suurin uhka etenkin suljetuissa tiloissa.

Koska litiumioniakun palo on kemiallinen, eksoterminen reaktio, se ei tarvitse ilman happea palaakseen. Näin paloa ei voi sammuttaa tukahduttamalla, vaan se jatkuu sytytetyn ilotulitusraketin lailla kunnes materiaali on palanut loppuun. Palokunta voi vain jäähdyttää ympäristöä vedellä. Suuret, tuulivoimaloiden varastoakut voivat palaa päiväkausia, kuten kävi Australiassa. Saksassa pysäköintitalo sai vakavat vauriot sähköautopalossa. Niinpä maa suunnittelee kaikkien sähköautotyyppien pysäköintikieltoa sisätiloissa ja maan alla. Tämä koskisi siis kaikkia autoja, joissa on minkä tahansa kokoinen litiumakku.

Kaliforniassa sähköautoja käyttävät pääasiassa ylempien tuloluokkien asukkaat. Heillä on yleensä talossaan suuri autotalli tai kaupungissa maanalainen pysäköintitila latausasemineen. Monet Kalifornian asukkaat kokevat jo nyt “energiaköyhyyden” vaikutukset sähkön hinnan jatkuvan nousemisen vuoksi. Osavaltion 40 miljoonasta asukkaasta 45 prosenttia, 18 miljoonaa on latinoja tai afroamerikkalaisia. Nämä köyhät työläiset tarvitsevat työajoneuvoja. Sähköautot eivät tähän sovi hintansa ja oheislaitevaatimuksiensa vuoksi. Nykyiset sähköauton omistajat ajavat autollaan keskimäärin vain 5000 mailia, 8000 kilometriä vuodessa, mikä osoittaa niiden olevan paikalliseen lyhyeen ajoon käytettäviä kakkosautoja. Isolla Van’illa tai SUV:lla hoidetaan matkat vuoristomökeille, Kanadaan ja Meksikoon.

Tutkimuslaitos PEW raportoi kesäkuussa 2021, että viimeisten kolmen vuoden aikana sähköautojen osuus oli vain kaksi prosenttia USA:n uusien autojen myynnistä. Tähän on montakin syytä, mutta tärkeimmät ovat sähköauton hinta ja toimintamatkan rajallisuus.4

Sähköautot ovat edelleenkin luksustuote, joka viehättää “mersu- ja bemariporukkaa”, ei niinkään tavallista kuluttajaa. Sähköautojen ostajan keskimääräinen vuosiansio on noin 140 000 dollaria, mikä on suunnilleen kaksi kertaa USA:n vuosiansioiden keskiarvon suuruinen (63 000 dollaria).

Kalifornian pieni elitistinen sähköautoilla ajava luokka on kuitenkin siirtymässä takaisin polttoainekäyttöisiin autoihin.5  Eri maiden päättäjien olisi hyvä lukea nämä ajan merkit tehdessään kauas tulevaisuuteen vaikuttavia kalliita ratkaisuja.

Viiteluettelo:

1.: https://www.businessinsider.com/tesla-crash-fire-lithium-battery-austin-more-water-than-regular-2021-8?r=US&IR=T

2. https://eu.freep.com/story/money/cars/general-motors/2021/08/20/chevy-bolt-recall-2021-gm-fire-risk/8217053002/

3. https://www.motorbiscuit.com/fire-danger-underground-parking-lot-bans-electric-vehicles/

4. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/06/07/todays-electric-vehicle-market-slow-growth-in-u-s-faster-in-china-europe/

5. https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/18-Of-EV-Drivers-In-California-Switched-Back-To-Gasoline-Cars.html

Ilmastohätätila – hyväosaisen eliitin uusi uskonto

Antti Lehtniemi  9.8.2021 – 20.4.2024

Tieteen tärkein sääntö on asettaa kaikki tutkimustulokset vapaasti alttiiksi kritiikille, itsekritiikkiä unohtamatta. Muiden tutkijoiden tulee voida toistaa tutkimus samaa aineistoa käyttäen. Vasta heidän päätyminen samaan lopputulokseen vahvistaa oletusta. Ilmastopolitiikan ”97 prosentin konsensus” ei noudata tätä periaatetta. Julkaistaan nopealla tempolla pikatutkimuksia sellaisenaan, ennen kuin muu tiedeyhteisö on voinut tarkistaa tai toistaa ne. Vallalla on dogmaattinen, suvaitsematon asenne. Näyttää siltä, että on rakennettu – ehkä alitajuisesti – täysin uskonnonkaltainen, jäykkä ja suvaitsematon oppi. Kaikki tyypilliset uskonnon elementit ovat mukana, mutta uudessa, näennäisen rationaalisessa teknis-tieteellisen sanaston muodossa. Nykyihmisen on helpompi omaksua tällainen ”pseudorationaalinen” uskonto. Se täyttää saman sisäisen mystiikan kaipuun antaen elämälle tarkoituksen: ”Pelastan ilmaston joten olen sankari”.

Uuden uskonnon rakenne

IPCC:n kokoukset

YK:n ilmastokokoukset (IPCC) ja muut ilmastopalaverit vastaavat kirkollis- ja kardinaalikokouksia. Tukeehan paavikin ilmastoagendaa. Kokouksiin pääsevät vain uskossa olevat, julkisesti uskonsa tunnustaneet (konfirmoidut) henkilöt. Asiallista tieteellistä kritiikkiä esittäviä ei huolita paikalle. Hiilidioksidihypoteesin kriitikoiden on turha edes yrittää mukaan.

Pyhä neitsyt Maria

Ilmastouskonnon pyhimys on valittu. Hän on neitseellinen Greta Thunberg. Häneen kohdistuvassa henkilöpalvonnassa on varsin kyseenalaisia piirteitä. Gretaa kierrätetään isoilla foorumeilla lukemassa muiden laatimia tekstejä. Häntä käytetään epäeettisesti hyväksi ilmastoideologian marionettina huomioimatta hänen taustaa ja terveydentilaa. Ilmastonmuutospolitiikan uskonnollista luonnetta todistaa myös se, että Greta Thunberg on nimitetty kahden yliopiston uskontotieteen kunniatohtoriksi (Helsinki ja Mons, Belgia). Aikuistuttuaan hän on lisännyt sanomaansa marxilaisen vallankumouksen tavoitteita, minkä odottaisi herättävän enemmänkin huomiota.

Pyhä Henki

Näkymätöntä Pyhää Henkeä vastaa uususkonnossa ilmakehän näkymätön kaasu, hiilidioksidi. Tällä hengellä on kaikki valta ja voima muuttaa maapallon ilmasto ”tulihelvetiksi”. Vain ja ainoastaan hiilidioksidi määrää kohtalomme: se on ilmastomallien turboahdin. Vaikka hiilidioksidin 400ppm:n kokonaismäärästä ihmiskunnan osuus on 4 % eli 16ppm, silti juuri tämän 16ppm:n vaikutuksen oletetaan määräävän suoraan tai epäsuorasti ilmaston lämpötilan ja sitä kautta ihmiskunnan tuhon. Luonnon osuus, 384ppm ei merkitse mitään! Muiden tekijöiden osuutta vähätellään, jopa pimitetään, kuten paleoklimatologian osoittamaa hiilidioksidin vaihteluväliä 200ppm – 6000ppm. Näistä huomauttavat saavat osakseen kohdan ”kymmenen käskyä” sanktiot (pannaan julistaminen), sillä heidän julkaisujaan ja sanomaansa pidetään jumalanpilkkaan verrattavana syntinä.

Rukousmyllyt ja kirkontornit

Ilmastonmuutoksen rukousmyllyjä ja kirkontorneja ovat tuuli- ja aurinkovoimalat. Aurinkopaneelit vastannevat rukousmattoja. Niillä ”pelastetaan” maailma. Suomalainen ministeri on uskossaan jopa halannut innokkaana tuulivoimalaa. Viis siitä, että tuulivoimaloihin kuluu suuret määrät materiaaleja, myös harvinaisia metalleja. Voimaloiden taloudellinen käyttöikä ei ole ollut luvatun mittainen. Voimaloita on jouduttu uusimaan alle 15 vuoden välein, ja niiden siipiä jopa viiden vuoden välein. Vesivoimalat kestävät yli 100 vuotta, ydinvoimalat lähes 80 vuotta. Onko missään huomioitu tuulivoiman rakentamisen ja uusimisen hiilijalanjälkeä? Nykyiset ja uusittavat vihreät voimalat rakennetaan, ei tuulivoiman sähköllä tai vedyllä vaan fossiilisella energialla maaperän mineraaleista. Lisäksi tulee ottaa huomioon käytöstä poistuvien voimaloiden ja aurinkopaneelien sekä akkujen romutus ja kierrätys. Tuulivoimaloita kehutaan pelastajina (vapahtaja), kun sähkön hinta laskee joskus negatiiviseksi. Kunnanisät jakelevat avokätisesti lupia voimaloille verotulojen kiilto silmissään. Luontoarvot saavat väistyä. Vihreätkään eivät puutu asiaan, kun metsää hakataan tuulivoimaloiden, niiden tarvitsemien pitkien ja leveiden teiden ja sähkölinjojen alta. Sähköntuoton epätasaisuus ei tunnu haittaavan ketään. Vaikuttaa siltä, että media tahallaan välttää asian esille tuomista. Tämän ohittamattoman faktan voi tarkistaa Fingridin sivulta alla olevasta linkistä miltä tahansa ajanjaksolta. Herättääkö ajatuksia pelkän tuulivoiman riittävyydestä yhteiskunnan toimintojen ylläpitoon?

https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkomarkkinainformaatio/tuulivoiman-tuotanto/

Ehtoollisen korvike

Ehtoollisen veren ja ruumiin (lihan) tilalle on otettu vegetarismi ja veganismi. Ravinnosta on tehty ilmastouskonnollinen sakramentti. Ihmiskunnan tulee lopettaa lihan syönti ja alistua (vrt Islam) ylhäältä annettuun ”paavilliseen” käskyyn, vaikka ravinnon osuus maailman kokonaispäästöistä on vain neljä prosenttia. Kärjistäen voi sanoa, että pelastumme CO2-helvetin tulelta nauttimalla leivän ja viinin sijaan hepokattipihviä ja itumehua.

Kymmenen käskyä: CCNow (Covering climate now)

Medialla on ollut ilmastouutisoinnissa jo kauan omat kymmenen käskyään. Linkki:

https://coveringclimatenow.org/resource/climate-reporting-best-practices/

Näitä käskyjä ei enää salailla, sillä uutisoinnissa heijastuu voitonvarmuus. Koska tällainen Göbbels-tyyppinen aivopesu on jatkunut pitkään ja vallannut käytännössä koko mediakentän, muutosta on erittäin vaikea saada enää aikaan. Käskyjen luonne selviää aiemmasta artikkelista: http://anttilehtniemi.nettisivu.org/2021/05/07/ilmastouutisoinnin-kymmenen-kaskya-voimassa-jo-eilen/

Liturgiat ja saarnat

Niin YK:n alaisissa kuin muissakin ilmastokokouksissa kilpaillaan, kuka tai mikä ryhmittymä esittää kaikkein dramaattisimman ja pelottavimman uhkakuvan. Al Gore: ”Valtameremme kiehuvat!” Nämä saarnat, joiden sanomaa media edellisen kohdan ohjeiden ja toimittajien oman ideologian mukaan vielä voimistaa, ovat verrattavissa rahaa keräävän lahkolaissaarnaajan herätyspuheisiin: Tulta ja tulikiveä uskottomien, aneista kieltäytyvien niskaan! Tämä tuhon sanoma on ilmestyskirjan vastine.

Päästömaksujen ja –verojen keruu

Tämä on anekaupan vastine. Edellisen kohdan tarkoitus on saada pelokkailta poliitikoilta ja pelotetuilta kansalaisilta hiilipäästöjemme eli syntiemme sovittamiseksi yhä enemmän varoja ilmastoagendalle riippumatta siitä, olisiko meillä muita tärkeämpiä, ihmiskuntaa välittömästi uhkaavia vaaroja, esimerkiksi Covid-pandemia. Päästöoikeuskauppa ja sen kiristäminen räikkämekanismilla kuuluu tähän luokkaan. Mikään ei riitä. Kun tietty taso on saavutettu, tavoite kiristyy, kiristyy kohti mahdotonta nollatasoa. Teollisuus ja siten koko hyvinvointiyhteiskunta saadaan polvilleen tiukoilla, fysikaaliset ja taloudelliset realiteetit ohittavilla ympäristöasetuksilla ja ilmastosopimuksilla. Hiilinielujen laskennallisilla kaavoilla (kaavoja muutellaan ”tarvittaessa”) saadaan musta valkoiseksi, vaikka NASA:n satelliittikuvien mukaan olemme hiilinielu, joten mitään tiukkenevaa ilmastopolitiikkaa emme edes tarvitse. Tavoitteena olevien päästövähennysten todellinen vaikutus ilmastoon on mitättömän pieni ja erittäin hidas. Yhtäkään asetettua tavoitetta ei ole saatu aikaan, vaan hiilidioksidipäästöt jatkavat kasvuaan entisellä urallaan huolimatta satojen miljardien satsauksista. Esimerkiksi autojen päästörajojen progressiivinen kiristys kovilla uhkasakoilla johtaa vääjäämättä sähköautopakkoon, vaikka sähköautojen materiaalien tuotanto ja autojen valmistus kuluttavat enemmän fossiilista energiaa kuin mitä liikenteen sähköistämisellä voidaan säästää. EU-alueen autotuotanto loppuu, sillä sähköautotkin aurinkopaneelien ja tuulivoimaloiden tapaan tulevat kasvavassa määrin Kiinasta, vieläpä hiilivoimalla tuotettuina. Ostamalla hiilinieluoptioita tai pakottamalla direktiiveillä metsäiset maat hiilinieluiksi isommat EU-maat voivat jatkaa tupruttelua. Suomen tulee ilmeisesti kompensoida koko EU-alueen päästöt lopettamalla metsätaloutemme. EU-maiden omat metsät on hakattu jo aikoja sitten vähiin, ja tuulivoiman alta loputkin raivataan pois. Esimerkiksi Saksassa Baden-Württemberg hakkaa viimeiset metsät ja rakentaa tilalle 1000 tuulivoimalaa.

https://notrickszone.com/2021/08/06/baden-wurttemberg-government-announces-plans-to-clear-cut-state-forest-build-1000-turbines/

-Vanha partioretkien motto pätee meihin EU-asioissa: Hölmöimpien eväät syödään ensin.

Pedon merkit

Raamatussa sanotaan, että lopun aikoina vain pedon merkillä leimattuja tuotteita saa ostaa ja myydä. Tämä on kopioitu suoraan vihreään ideologiaan, mutta pedon punainen väri on vaihdettu vihreäksi. Viherleimattujen tuotteiden käyttö on edistyksellisen, uskoa tunnustavan  yksilön merkki. Käytössä on useita erilaisia nimikkeitä, esimerkiksi:

”bio-”, ”luomu”, ”orgaaninen”, ”ekologinen”, ”kierrätetty”, ”hiilijalanjälki kompensoitu”, ”kestävän kehityksen tuote”, ”vastuullinen”, ”valmistettu kierrätysmateriaalista”.

Samaan kastiin voidaan lukea myös kulttuurimarxilaiset sateenkaari- ja woke-järjestöt, BLM, LGBTQ ja vastaavat. Näiden edessä alamaisten pitää jopa kumartua. Taustalla on luonnon riisto, mikä vastaa Genesiskirjaa ja syntiinlankeemusta. Eeva ja ”pahan tiedon” (valistuksen ja tieteellisen vallankumouksen) puun omena on saanut ihmiskunnan käyttämään luontoa hyväksi. Tätä emme olisi vihreän aatteen mukaan saaneet tehdä. Meidän olisi pitänyt pysyä ”luomutuotannossa ja biopolttoaineissa”, vaikka Sri Lankan katastrofi 2021-22 osoittaa, mihin tämä johtaa. Meidän täytyy lakata käyttämästä ”Gaia-äidin omistamaa” fossiilista energiaa, myös ydinvoimaa, ainutta päästötöntä sähköntuottotapaa. Viis siitä, että samalla luhistuu koko hyvinvointiyhteiskunta, mikä näyttää olevan tiettyjen piirien tarkoituskin (viimeinen tuomio).

Inkvisitio

Hankalat ja vääräuskoiset tutkijat ja kirjoittajat asetetaan boikottiin ja heitä myös erotetaan tai pakotetaan eroamaan viroistaan. Eräät tutkijat ja ääriliikkeet (Extinction rebellion, Elokapina) ehdottavat jopa vastustajien likvidointia. Vain tietyt tieteelliset julkaisut ovat ilmastokirkon hyväksymiä, virallisesti kanonisoituja. Vain niiden tutkimukset kelpaavat ilmastoraporttien mediatiedotteiden ja edelleen uutisten pohjaksi. Näissä hyväksytyissä lehdissä vallitsee vertaisarvioinnin muunnos, kaveriarviointi. Oikeauskoiset ilmastotutkijat hyväksyvät ja referoivat kavereidensa tutkimuksia ja omia tutkimuksiaan ristiin. Muut tutkijat työnnetään arviointipinon pohjalle, tai heille annetaan pikainen, perustelematon ”hylsy”. Triviaalit ja naurettavatkin aiheet saavat apurahoja ja julkaistaan nopeasti, jos taikasana ilmastonmuutos esiintyy hakemuksessa ”oikeaoppisessa” (ortodoksisessa), siis mahdollisimman hälyttävässä valossa. Esimerkiksi:

ilmastonmuutos kutistaa mansikat poimintakelvottoman pieniksi ; ilmastonmuutos leikkaa satakieliltä siivet, muuttomatkat eivät onnistu ; ilmastonmuutos poistaa urossudenkorentojen siipikuvioinnit ; simpukkaviljelmät piereskelevät metaanillaan ilmakehän pilalle

Lisäksi ei-toistettavia, nopeasti konsensus-mielessä tehtyjä tutkimuksia referoidaan 300 kertaa useammin kuin toistettuja vielä senkin jälkeen kun ne on osoitettu vääriksi. Linkki: https://joannenova.com.au/2021/05/modern-science-is-just-clickbait-the-most-cited-articles-in-top-journals-turned-out-to-be-flops/

Näin viitetiheyttä eli arvostusta mittaava impact-faktori kasvaa väärien tutkimusten kohdalla korostaen virheellisesti ”97 prosentin konsensustieteen” painoarvoa. Tieteen etiikkaa kunnioittavat tutkijat saavat vähemmän apurahoja ja joutuvat julkaisemaan tutkimuksensa omissa tai avoimissa blogeissa, jolloin heidän impact-faktorinsa ei kasva. Tässä on kyse sananvapauden rajoittamisesta: virallista linjaa kritisoivat ja objektiivista tiedettä tekevät vaiennetaan viemällä heiltä puhe- ja julkaisuoikeudet. Viejinä toimivat ”ekspertit ja faktantarkastajat”, joiden poliittiset kannat ovat erittäin voimakkaasti vasemmistoon painottuvia.

https://misinforeview.hks.harvard.edu/wp-content/uploads/2023/07/altay_survey_expert_views_misinfo_20230727.pdf

Lähetyssaarnaajat ja ristiretkeläiset

Ilmastonmuutoksen missiolla on ”uskon” levittämisessä apunaan varsin voimakkaita järjestöjä. Tällaiset ulkoparlamentaariset kansalaisjärjestöt, NGO:t kuten Greenpeace, WWF, org.350, saavat rahoitusta –yllätyskö? –fossiiliteollisuudelta moninkertaisesti sen, mitä ne väittävät ”denialistipuolen” saavan. Myös suuret, etenkin USA:n länsirannikon säätiöt ja ICT-alan jättiläiset tukevat niitä. On keksitty komeita ”ilmastoasiantuntijan” pseudotitteleitä, joihin riittää 1-2 päivän koulutus vihkimisineen esimerkiksi Al Goren ajatuspajassa. Ilmatieteen laitos järjestää toimittajille ”ilmastonmuutoskursseja”. Tällaisen pseudotittelin hankkineet henkilöt, ilmastouskonnon lähetyssaarnaajat, pääsevät ”päivystävän dosentin” tavoin mediaan paljon useammin kuin todelliset tiedemiehet, joiksi kuulijat heitä helposti luulevat. Media ei myöskään ”vaivaudu” tätä asiaa oikaisemaan.

Uskon levitys tarvitsee myös aggressiivisia ristiretkeläisiä, esimerkiksi Extinction rebellion, Elokapina. Ne pyrkivät jesuiittamaisesti (”hyvä” tarkoitus pyhittää keinot) tahalliseen vastakkain asetteluun, rähinöintiin ja väkivaltaan saadakseen sympatiapisteitä ja ajaakseen vallankumousta. Myös opetustoimessa on lähetyssaarnaajamentaliteettia. Opetussuunnitelmat ja -materiaalit on muokattu ”oikeaoppista” ilmastonmuutosaihetta painottaviksi. Esimerkiksi hiilidioksidin tärkeys yhteyttämiselle elämän välttämättömänä raaka-aineena on jätetty vähälle huomiolle.  Hiilidioksidi on luokiteltu jopa saasteeksi. Ilman yhteyttämistä maapallo olisi kuollut planeetta, joten tällaista menettelyä ei voi mitenkään hyväksyä.

Edellä oleva on vain tiivistelmä siitä, mitä ilmastopolitiikassa on ollut meneillään jo kymmenien vuosien ajan. Ongelmasta on olemassa kovan tason tiedemiesten (esim. Curry, Christy, Koonin, Lindzen, Pielke, Spencer, Stein) julkaisuja, blogeja ja videoesityksiä, jotka virallinen media on vaiennut kuoliaaksi. Todelliset faktat ja taustat paljastavaa tietoa siis löytyy yhä enemmän, mutta valitettavasti vain englanninkielisenä. Edellä mainittujen tutkijoiden nimillä löytyy paljon suositeltavaa jatkomateriaalia, jos todellinen, tieteen sääntöjä noudattava, vähälle huomiolle jätetty asialinja kiinnostaa.

Kiitos, kun jaksoit lukea tämän pitkän kirjoituksen. Toivon sen herättäneen ajatuksia, jotka saavat sinut etsimään objektiivista tietoa omien päätöksiesi pohjalle. Päätöksesi vaikuttavat siihen, minkälainen on yhteinen tulevaisuutemme. Onko se anarkistinen, rajoittava, suljetun piirin hallitsema vai kehittyvä, todelliseen tieteeseen perustuva, sanan- ja julkaisuvapautta kunnioittava aito ja vapaa demokratia, jossa tavoitteena on kaikkien, ei vain vihreän eliitin, hyvinvointi.

— — —

Ilmastokriisistä ydinasiat 5 minuutissa

Judith Curry 12.7.2021  https://judithcurry.com/2021/07/11/5-minutes/

Judith Curry on professori ja ilmastotutkija, joka on työskennellyt Georgian teknillisessä korkeakoulussa (GIT). Hän on ollut useita kertoja valaehtoisena asiantuntijana USA:n kongressin valiokunnissa. Hän pitää omaa tieteellistä blogia. Alla yksi hänen uusimmista kirjoituksista käännöksenä selvennyksineen.

* – * – * – *

Kuinka selittää ilmastonmuutoksen monimutkaisuus ja epävarmuustekijät sekä ottaa kantaa etenkin hiilidioksidipäästöihin vain 5 minuutissa? Olin viime viikolla Kanadassa insinööriopiskelijoiden kesäseminaarissa. Nämä insinöörit työskentelevät energiamuutoksen parissa. Heidän professorinsa halusi heidän saavan laajaa faktatietoa ilmastosta ja kehittää heidän kriittistä ajatteluaan. Jokainen seminaarin esiintyjä sai esitykselleen aikaa vain viisi minuuttia. Alla oleva kirjoitus on minun esitykseni.

— — —

Aloitan määritelmällä siitä, mitä kutsutaan ilmastokriisiksi. Se tarkoittaa ilmaston lämpenemistä. Me, ihmiskunta, aiheutamme tämän lämpenemisen. Lämpeneminen on vaarallista. Lämpenemisen pysäyttämiseksi meidän täytyy kiireesti siirtyä käyttämään vain uusiutuvaa energiaa. Kun olemme tämän tehneet, merenpinnan nousu pysähtyy, ja kaikki ilmaston ääri-ilmiöt väistyvät.

Mikä tässä määritelmässä on väärin? Kiteyttäen voi sanoa, että siinä yksinkertaistetaan erittäin paljon sekä itse ongelmaa että sen ratkaisukeinoja. Ilmastonmuutoksesta kertyneen tiedon monimutkaisuus, epävarmuus ja hajanaisuus loistavat poissaolollaan niin poliittisessa kuin julkisessa keskustelussa. Ongelmaan ehdotetut ratkaisukeinot ovat teknologisesti ja poliittisesti mahdottomia toteuttaa maapallon mittakaavassa.

Itse ilmastotieteeseen liittyy suuria ongelmia. Ilmaston herkkyydellä hiilidioksidipitoisuuden kaksinkertaistumiseen on epävarmuuskerroin kolme. Ilmastomallien tälle vuosisadalle antamat hälyttävät, päästöskenaarion RCP8.5 mukaiset ennustukset ovat erittäin epätodennäköisiä. Mallit eivät ota huomioon ilmaston luonnollista vaihtelua, mikä on päätekijä alkaen jokavuotisesta vaihtelusta aina satojen vuosien sykleihin. Lopuksi toteutuessaankin päästövähennyksien vaikutus tämän vuosisadan ilmastoon on erittäin vähäinen. Jos uskomme ilmastomalleihin, mahdollinen, mitattavissa oleva vaikutus saatetaan ehkä havaita aikaisintaan seuraavan vuosisadan lopulla, todennäköisemmin vasta sen jälkeen.

Lämpenemisen vaarallisuus on puhdas arvokysymys, johon tieteellä ei ole mitään sanottavaa. IPCC:n mukaan meillä ei ole todisteita hurrikaanien voimakkuuden tai määrän, kuivuusjaksojen, tulvien tai metsäpalojen esiintymistiheyden muutoksista. USA:n kaikkein tiheimmin asutut, väestömääräänsä edelleen kasvattavat osavaltiot ovat kuumat Florida ja Texas. Valtaosa maapallon väestöstä asuu kuumimmilla seuduilla kääntöpiirien välissä. Rannikkoalueiden rakennuskannan määrä ja arvo kasvavat kovaa vauhtia. Ihmisten mieltymys rannalla asumiseen ja markkinavoimat eivät näytä vielä pitävän ilmaston lämpenemistä vaarallisena.

Ilmastonmuutos on suuri tarina, jossa ihmiskunnan toiminnasta on tullut ja tehty voimakkain muutokseen vaikuttava tekijä. Kaikki, mikä poikkeaa ”normaalista”, vahvistaa johtopäätöstä, että on vain ja ainoastaan yksi asia, joka meidän tulee tehdä estääksemme maapallon ongelmat: lopettaa fossiilisten polttoaineiden käyttö. Tämä suuri tarina harhauttaa meidät uskomaan, että jos ratkaisemme ilmastonmuutoksen, kaikki muut ongelmat ratkeavat samalla. Näin näiden ongelmien syiden syvällisempi ja perusteellisempi tutkimus jää paitsioon. Lopputulos kaventaa näkökantoja ja poliittisia päätöksiä myös tärkeämmissä, monimutkaisissa asioissa kuten terveydenhuolto (ml pandemiat), vesihuolto, sään vaikutukset ja kansallinen turvallisuus.

Tarkoittaako tämä, ettei meidän tule tehdä mitään ilmastonmuutokselle? Ei. Meidän tulee vähentää vaikutustamme planeettaan. Se ei ole helppoa, kun asukkaita on 7 miljardia. Ilmakehän ja vesivarojen saastuminen tulee minimoida. Ihmiskunta on koko olemassaoloaikanaan joutunut sopeutumaan ilmastonmuutoksiin mukaan lukien jääkaudet ja lämpökaudet. Onnistuimmepa tai emme vähentämään hiilipäästöjä, meidän täytyy joka tapauksessa vähentää haavoittuvuuttamme äärimmäisille sääilmiöille ja ilmaston vaihtelulle.

Mitä tulee energian tuotantoon, jokainen meistä asettaa puhtaan energian likaisen edelle, jos elintasomme säilyy samana. Kaikki maat tarvitsevat varmaa, luotettavaa ja edullista energiaa. Myös Afrikka, jossa useat maat ovat edelleen ilman toimivaa sähköverkkoa. Tarvitsemme tämän vuosisadan tekniikkaa sähköntuotantoon ja kuljetuksiin voidaksemme tukea jatkuvaa varallisuuden kehitystä. Hosuminen käyttämällä nykyistä uusiutuvan energian tekniikkaa johtaa resurssien tuhlaukseen ja riittämättömään energian, etenkin sähkön tuotantoon. Tämä lisää haavoittuvuutta sään ja ilmaston ääri-ilmiöille.

On suuren epävarmuuden varassa, minkälainen maapallon ilmasto tulee olemaan seuraavan vuosisadan alussa. Jos ilmaston luonnollinen vaihtelu otetaan huomioon, ilmasto saattaa osoittautua varsin miellyttäväksi. Tai sitten vastassamme on odottamattomia ja epämiellyttäviä yllätyksiä (jopa uusi minijääkausi on mahdollinen). Joka tapauksessa meidän tulee kehittää sopeutumiskeinojamme, mitä tahansa tulevaisuus eteemme tuokaan. Ammumme omaan jalkaamme, jos uhraamme taloudelliset voimavaramme ja yhteiskunnan sopeutumistoimet satsaamalla nyt vanhentuneisiin uusiutuvan energian tuotantotapoihin.

On tärkeää havaita, että ilmastonmuutoksen hoitaminen ei ole itsessään päätepiste. Ilmastonmuutos ei myöskään ole ainoa maapallomme ongelma. Pääpaino tulee asettaa koko ihmiskunnan hyvinvoinnin ja vaurauden myönteiselle kehitykselle samalla kun suojelemme ympäristöä parhaimmalla ja tehokkaimmalla tavalla.

— — —